Admitere doctorat 2023

Locuri disponibile:
Nr. crt. Numele și prenumele conducătorului de doctorat Tematică doctorat/
Subiecte interviu
Număr locuri alocate
Cu finanțare de la bugetul de stat Cu taxă
1. Prof. dr. Nicolae AVRAM Mai multe detalii 2 locuri cu bursă
2 locuri fără bursă
4 locuri
2. Conf. dr. habil. Cosmin CRUCEAN Mai multe detalii
3. Prof. dr. Mihail LUNGU Mai multe detalii
4. Conf. dr. habil. Cătălin MARIN
5. Prof. dr. Loredana MARCU Mai multe detalii
6. Prof. dr. Marius PAULESCU Mai multe detalii
7. Conf. dr. habil. Daniela SUSAN-RESIGA Mai multe detalii
8. C. S. I dr. Victor SOFONEA
Mai multe detalii
9. Prof. dr. Daniel VIZMAN Mai multe detalii
10. Prof. dr. Alina ZAMFIR Mai multe detalii

Admitere Școala Doctorală de Fizică