Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Fizică