Informații privind programele de studii universitare de licență

SPECIALIZARE:Fizica


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în fizică


Plan de învăţământ

Intrebări frecvente

Facultatea de Fizică are în principal misiunea de a pregăti specialiști în Fizică. Obiectivul general al programului “Fizică” îl reprezintã conturarea unui profil al absolvenţilor care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive în domeniul fizicii.

În anul 1948, prin Decretul nr.175/1948, a fost înfiinţată Facultatea de Matematică-Fizică de 3 ani, în cadrul Universităţii din Timişoara (UVT). Incepând cu anul universitar 1952/1953 perioada de studii a fost extinsă la 4 ani.
Prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii, nr. 08125/01.06.1962, Facultatea de Fizică s-a desprins ca facultate de sine stătătoare. În anul universitar 1962/63 a existat o singură secţie, Fizică–zi, pe domeniul de licenţă Fizică, cu durata studiilor de 4-5 ani.
În prezent Facultatea de Fizică oferă următoarele specializări la nivel de studii universitare de licenţă: Fizică, Fizică Informatică şi Fizică Medicală (domeniul Fizică), cu durata de 3 ani (cf. Legii nr. 288/2004 si Legii nr. 1/2011), cu un număr de 180 de credite de studii transferabile.
Programul de studii este acreditat.

Calificarea obtinuta: Licentiat in Fizica; specializarea Fizica

Pentru obținerea diplomei de licență durata studiilor este de 3 ani, iar pentru o pregătire suplimentară, la Facultatea de Fizică se oferă posibilitatea de a continua studiile la nivel de master, cu durata de 2 ani. Specializarea Fizică permite studenților obținerea unei diplome universitare de licență în condiții de flexibilitate ridicată si le oferă absolventilor o pregătire adecvată continuării studiilor la una dintre specializarile de masterat din cadrul facultatii:
1. Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics;
2. Fizică aplicată în medicină;
3. Physics and Technology of Advanced Materials.
Absolvenții ciclului de master cu rezultate deosebite, pot să-și continue studiile, tot în cadrul Facultații de Fizică, pentru obținerea titlului de doctor.

Absolvenţii specializării Fizică devin specialişti cu înaltă calificare şi pot urma programe de master și doctorat pentru a ocupa posturi în urmatoarele domenii:
• în învatamant: profesor în învăţământul gimnazial sau liceal; referent de specialitate în învăţământ;
• în cercetare (fundamentală academică, aplicativă, în laboratoarele de cercetare de fizică) : Fizician; asistent de cercetare in fizica; asistent de cercetare în fizica-chimie; asistent de cercetare în astronomie; astrofizician; asistent de cercetare în ştiinţa materialelor;
• în alte domenii: analist; analist financiar; specialist control nedistructiv; specialist separare magnetică; asistent achiziţie şi analiză date; statistician; analist de mediu; programator.

Majoritatea absolventilor specializării Fizică (aproximativ 80%) se înscriu la master, în cadrul facultaţii noastre (oricare dintre cele trei specializari), precum şi la alte instituţii de învăţământ superior. Din corespondenţa şi discuţiile purtate cu absolvenţii nostri s-a constatat că un procent de mai mare de 50% dintre absolvenţi angajati lucrează în cercetare, industria IT, fizicieni în diferite companii.
Un procent de aproximativ 20% din numărul de absolvenţii angajati sunt încadraţi în învăţământul preuniversitar, unde predau ore de fizică. O altă parte a absolvenţilor (aproximativ 30%) sunt încadraţi în alte domenii de activitate, cum ar fi tehnicieni, traducatori din limbi străine, vânzători în industria IT, consultanţă în vânzări, management în afaceri, specialişti în domeniul prognozei financiare în cadrul unitătilor din sistemul bancar şi piaţa de capital, specialişti în cadrul firmelor care operează în domeniile: informatic, electronic, energetic, aerospaţial şi telecomunicaţii, specialişti în agențiile de securitate și informații.

Angajatori (din regiune) ai absolventilor specializarii Fizica, (mai ales dupa absolvirea unei specializari de master oferite de Facultatea de Fizica):
• Continental Corporation - Contitech Siemens
• S.C. Continental Automotive Products Timisoara
• Flextronics Romania - Solectron Timisoara
• Zoppas Industries Romania
• Nokia Romania
• TVR
• Neuromed - investigaţiile de înaltă performanţă prin rezonanţă magnetică (RM)
• Spitalul Municipal Timişoara
• Direcţia Judeţeană de Ape şi Mediu
• Pro Air Clean
• Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare a Materiei Condensate
• Institutul de Sudură şi Ingineria Materialelor
• Atlas Telecom

In primii doi ani de studii de licenta, pentru toate specializările există o ofertă bogată de cursuri opţionale, permițând studenților obținerea unei diplome universitare de licență în condiții de flexibilitate ridicată. Planul de învățământ la anul trei (inclusiv la specializarea de Fizică), pe lângă disciplinele generale oferite tuturor specializărilor, conține cursuri de specialitate (indeosebi în domeniul fizicii teoretice si al stiintelor materialelor).
Astfel, specializarea Fizică oferă studenţilor, o pregătire adecvată continuării studiilor la masterat şi doctorat, această specializare fiind o sursă de studenţi in principal pentru secţiile de master Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics si Physics and Technology of Advanced Materials.

Practica se poate efectua atat in laboratoarele din facultate, sub indrumarea unui cadru didactic, cat si in cadrul unor centre de calcul, institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi din industrie.
Studentii care au ales sa urmeze modulul psiho-pedagogic efectueaza in plus practica didactica in scoli si licee.

Fiecare student este incurajat sa desfasoare activitati de voluntariat. Aceste activitati se pot face fie in cadrul unor firme sau ONG, fie in cadrul facultatii. Activitatile organizate de facultate in care ne bazam pe ajutorul studentilor sunt: Zilele Portilor Deschise, Concursul de Fizica Constantin Salceanu, prezentarea experimentelor la Experimentarium TM, Conferinta cu participare internationala Physics Conference TIM si altele.

SPECIALIZARE:Fizică informatică


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în fizică


Plan de învăţământ

Intrebări frecvente

Fizica este știința care stă la baza înțelegerii legilor care guvernează universul în care trăim iar informatica reprezinta stiinta care dă viață tuturor echipamentelor noaste computerizate. Impreună, fizica și informatica contribuie esențial la dezvoltarea tehnologiei moderne din zilele noastre.
Astfel, programul de studii Fizică Informatică are misiunea de a pregăti fizicieni care să posede cunoştinţe atât de fizicã teoreticã şi experimentală cât şi de fizică computaţională şi informatică, capabili să activeze în domenii diverse ale vieţii economice și sociale.

Fiind înfințată în 1948, Facultatea de Fizică s-a impus ca o facultate de tradiție și elită în învățământul superior din Timișoara. Specializarea Fizică Informatică a fost înfiintată în anul 1990, ca o consecință a penetrării aplicațiilor computerizate în toate domeniile vieții științifice, sociale și economice. Specializarea este acreditata.

Licentiat in Fizica, specializarea Fizică informatică

Pentru obținerea diplomei de licență durata studiilor este de 3 ani, iar pentru o pregătire suplimentară, la Facultatea de Fizică se oferă posibilitatea de a continua studiile la nivel de master, cu durata de 2 ani. Absolvenții specializării Fizică informatică se pot înscrie la orice program de master oferit de Facultatea de Fizică:
1. Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics;
2. Fizică aplicată în medicină;
3. Physics and Technology of Advanced Materials.
Absolventii pot sa urmeze studii de master si la facultatile de Fizica sau Matematică/Informatică, din tară sau străinătate.
Absolvenții ciclului de master cu rezultate deosebite, pot să-și continue studiile, tot în cadrul Facultații de Fizică, pentru obținerea titlului de doctor.

Absolvenţii specializării Fizică Informatica devin specialişti cu înaltă calificare şi pot urma programe de master și doctorat pentru a ocupa posturi în urmatoarele domenii:
• în învatamant: profesor în învăţământul gimnazial sau liceal; referent de specialitate în învăţământ;
• în cercetare (fundamentală academică, aplicativă, în laboratoarele de cercetare de fizică) : Fizician; asistent de cercetare in fizica; asistent de cercetare în fizica-chimie; asistent de cercetare în astronomie; astrofizician; asistent de cercetare în ştiinţa materialelor; asistent de cercetare în metrologie;
• în laboratoarele şi departamenele companiilor IT, statistică, analiza datelor, dezvoltare software, administrare retele: Programator; programator de sistem informatic; analist;
• Alte domenii: statistician; referent.

În general absolvenții specilizării Fizică informatică urmează unul dintre programele de master oferite de facultate. Principalii angajatori: Continental SA si diverse firme de IT.
Angajatori (din regiune) ai absolventilor specializarii Fizica Informatica, respectiv ai absolventilor uneia dintre specializarile de master:
• Continental Corporation - Contitech Siemens
• S.C. Continental Automotive Products Timisoara
• Flextronics Romania - Solectron Timisoara
• Zoppas Industries Romania
• Nokia Romania
• TVR
• Direcţia Judeţeană de Ape şi Mediu
• Pro Air Clean
• Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare a Materiei Condensate
• Atlas Telecom
• Atos SE
• Hella Romania SRL

In primii doi, pentru toate specializările există o ofertă bogată de cursuri opţionale, permițând studenților obținerea unei diplome universitare de licență în condiții de flexibilitate ridicată. Planul de învățământ la anul trei, pe lângă disciplinele generale oferite tuturor specializărilor, conține cursuri de specialitate (atat de metode numerice si metode computationale in fizica cat si de limbaje de programare, retele si baze de date). Astfel, specializarea Fizică Informatica oferă studenţilor, o pregătire adecvată continuării studiilor la masterat şi doctorat, sau angajarii in domeniul IT.

Practica se poate efectua atat in laboratoarele din facultate, sub indrumarea unui cadru didactic, cat si in cadrul unor centre de calcul, institute de cercetare, la diferiti angajatori cu activitatea in domeniul IT.
Studentii care au ales sa urmeze modulul psiho-pedagogic efectueaza in plus practica didactica in scoli si licee.

Fiecare student este incurajat sa desfasoare activitati de voluntariat. Aceste activitati se pot face fie in cadrul unor firme sau ONG, fie in cadrul facultatii. Activitatile organizate de facultate in care ne bazam pe ajutorul studentilor sunt: Zilele Portilor Deschise, Concursul de Fizica Constantin Salceanu, prezentarea experimentelor la Experimentarium TM, Conferinta cu participare internationala Physics Conference TIM si altele.

SPECIALIZARE:Fizică medicală


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:licenţiat în fizică


Plan de învăţământ

Intrebări frecvente

Obiectivul general al programului “Fizică medicală” îl reprezintã conturarea unui profil al absolvenţilor care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive atât în domeniul fizicii, cât şi în domeniul medical, cu precădere în sfera metodelor de diagnostic şi tratament.

Facultatea de Fizicǎ, este una dintre primele facultǎţi ale Universitǎţii de Vest din Timişoara, fiind astǎzi un adevărat centru de excelenţă, atât în cercetare cât şi în educaţie.
În prezent în cadrul Facultăţii de Fizică funcţionează trei specializări la nivel de licenţă în cadrul domeniului Fizică: Fizică, Fizică informatică, şi Fizică medicală, cu durata de 3 ani, conţinând un trunchi comun de 4 semestre precum şi diferite pachete de cursuri opţionale şi de specialitate, la nivelul anilor terminali.
Specializarea Fizica Medicala este cea mai noua specializare din cadrul facultatii, fiind infiintata in anul 2009.
Specializarea Fizica Medicala este acreditata.

Licentiat in Fizica, specializarea Fizică Medicala

Pentru obținerea diplomei de licență durata studiilor este de 3 ani, iar pentru o pregătire suplimentară, la Facultatea de Fizică se oferă posibilitatea de a continua studiile la nivel de master, cu durata de 2 ani. Absolvenții specializării Fizică informatică se pot înscrie la orice program de master oferit de Facultatea de Fizică:
1. Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics;
2. Fizică aplicată în medicină;
3. Physics and Technology of Advanced Materials.
Absolvenții ciclului de master cu rezultate deosebite, pot să-și continue studiile, tot în cadrul Facultații de Fizică, pentru obținerea titlului de doctor.

Absolvenții specializării de Fizică medicală pot să lucreze in urmatoarele domenii:
• ca fizicieni medicali în laboratoare din spitale (în domeniul radioterapiei, imagisticii medicale sau medicinei nucleare);
• în instituţii de cercetare: Fizician; asistent de cercetare în fizică; statistician medical; analist;
• totodată pot să activeze în firme de aparatură medicală sau în reprezentanțe farmaceutice ca reprezentanți medicali, opticieni medicali, asistent de cercetare în fizică tehnologică; asistent de cercetare în ştiinţa materialelor; programator;
• In invatamant: ), profesor în învăţământul gimnazial; ; referent de specialitate învăţământ.

Absolvenți ai secției de Fizică Medicală ai Facultatii de Fizica lucrează (mai ales dupa absolvirea unei specializari de master oferite de facultate) la ONCOHELP și la Spitalul Clinic Municipal din Timișoara (în domeniul radioterapiei) la diferite centre de imagistică medicală (ca de exemplu NEUROMED, Dentavis Radiologie Dentara ), ca fizicieni la Audionova, dar și în alte companii similare ca profil sau din domenii înrudite. Alti angajatori (din regiune) ai absolventilor specializarii Fizica Medicala, respectiv ai absolventilor uneia dintre specializarile de master:
• Neuromed - investigaţiile de înaltă performanţă prin rezonanţă magnetică (RM)
• Spitalul Municipal Timişoara
• Spitalul CFR Timisoara
• Direcţia Judeţeană de Ape şi Mediu
• Pro Air Clean"

În cadrul specializării Fizică Medicală, este prevăzută o pregătire de bază în domeniul fizicii teoretice şi experimentale, a biofizicii, a metodelor fizice şi aparaturii medicale utilizată în diagnostic şi tratament, imagistică, noţiuni de dozimetrie şi fizica radiaţiilor, modelare şi simulare a datelor medicale.
Misiunea specifică este de a forma fizicieni în domeniul fizicii medicale, care să posede deprinderile necesare pentru a putea lucra în laboratoare din spitale (radioterapie, imagistică medicală sau medicină nucleară), instituţii de cercetare, firme de aparatură medicală, în reprezentanțe farmaceutice ca reprezentanți medicali, etc, aplicând cunoştinţele teoretice şi experimental/aplicative acumulate, legate de metode de diagnosticare şi tratament a diferitelor afecţiuni ale organismului uman.

Practica se efectuează în laboratoarele de radioterapie, imagistică medicală sau de medicină nucleară, în cercetare sau în companii din domenii conexe fizicii medicale. Studentii care au ales sa urmeze modulul psiho-pedagogic efectueaza in plus practica didactica in scoli si licee.

Fiecare student este incurajat sa desfasoare activitati de voluntariat. Aceste activitati se pot face fie in cadrul unor firme sau ONG, fie in cadrul facultatii.
Activitatile organizate de facultate in care ne bazam pe ajutorul studentilor sunt: Zilele Portilor Deschise, Concursul de Fizica Constantin Salceanu, prezentarea experimentelor la Experimentarium TM, Conferinta cu participare internationala Physics Conference TIM si altele.