Centrul de Cercetare pentru Materiale Inteligente

Acasa

Centrul de Cercetare pentru Materiale Inteligente—CCMI este parte componenta a Universitatii de Vest Timisoara, Facultatea de Fizica avand drept scop dezvoltarea cunoasterii in domeniul materialelor avansate. Echipa CCMI este compusa din cadre didactice ale facultatii, dar si din colaboratori externi universitatii.

Obiectivele CCMI, pe termen scurt si mediu, sunt:

1. Antamarea de colaborari in domeniul nano-microtehnologiilor cu parteneri interni si externi;

2. Inzestrarea laboratoarelor de cercetare cu echipamente si aparatura necesare pentru:

             - producerea de nanomateriale;

             - caracterizarea nanomaterialelor;

             - instalatii destinate producerii de nano-microsisteme inteligente

             - aplicatii utile mediului economic.

sorin.savu@imst.ro