Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxaFizica

Astrophysics, elementary particles and computational physics (engleză)

14

12

Fizică aplicată în medicină

8

11

Physics and Technology of Advanced Materials (engleză)

19

7


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://physics.uvt.ro/educatie/master/
Domeniul Specializarea Program inscriere * Perioada sustinere probe Afișare rezultate partiale Contestatii Perioada confirmari / inmatriculari Afișare rezultate finale
AEPCP 17.09.2018-19.09.2018 17.09.2018-19.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 20.09.2018-21.09.2018 21.09.2018
Fizică FAM 17.09.2018-19.09.2018 17.09.2018-19.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 20.09.2018-21.09.2018 21.09.2018
PTAM 17.09.2018-19.09.2018 17.09.2018-19.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 20.09.2018-21.09.2018 21.09.2018
* Luni-Sâmbătă, orele 09-14, sala F202B. Duminica nu se fac înscrieri!


Există posibilitatea de a primi, la CERERE, cazare gratuită pe perioada admiterii!

ÎNSCRIEREA ŞI ÎNMATRICULAREA

• Examenul de admitere se organizează pentru fiecare specializare în parte, candidaţii exprimandu-şi opţiunile la înscriere (se poate opta pentru toate specializările, în ordinea preferinţelor).
• Inscrierea este posibila pentru mai multe specializări, cu un singur dosar, candidatul urmand sa participe la procesul de admitere la prima specializare pentru care a optat.
• In cazul în care prima specializare pentru care a optat nu va fi declarată funcţională, candidatul declarat admis pe un loc fără taxă işi va pastra locul astfel obţinut şi va fi declarat admis pentru optiunea a 2-a selectata la înscriere.
• Candidaţii declaraţi admişi pot urma, pe locurile bugetate, o singură specializare.
• La înmatriculare, candidaţii declaraţi admisi plătesc taxă de înmatriculare (confirmare).
• In momentul înmatriculării, dar nu mai tarziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare, studenţii admişi cu taxă platesc 20% din valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul işi va pierde locul.
• În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă iniţial va trece pe locurile fara taxă, i se va restitui suma platita, aferenta celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE

Dosarul de admitere trebuie sa cuprindă următoarele documente:
1. Fişa de înscriere (si Anexa 1, formular tip;) - se completează în momentul înscrierii
2. Certificat de naştere (copie conform cu originalul)
3. Carte identitate (copie xerox)
4. Diploma de bacalaureat (în original)
5. Diploma de licenţă (în original)*
6. Foaia matricola/suplimentul la diploma *
7. Fişă medicală tip
8. 2 poze 3/4
9. un dosar plic
10. o folie pentru indosariere A4
11. taxa de înscriere (150 lei)
12. taxa de confirmare (150 lei)
13. Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi la Scutiri de taxă);
14. Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru studiile universitare de master organizate în limba engleză.
*Pentru absolventii promotiei 2018 se va elibera o adeverinţă de licenţă ce se va depune la dosar. Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licenţă în anul 2018, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de licenţă, notele obţinute la probele susţinute la examenul de licenţă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

SUNT SCUTIŢI DE TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE:

• orfanii de ambii părinti;
• candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau din plasament familial;
• fii celor raniţi sau decedaţi în Revoluţia din decembrie 1989;
• copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat
• copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat. ;
• candidaţii care sunt cadre didactice în învăţământul preuniversitar.
Candidaţii sunt scutiti de taxă de înscriere pe baza unei adeverinţe care să ateste cele menţionate anterior, anexată la o cerere corespunzătoare aprobată de către decanul facultăţii.


Candidații pot indica la înscriere mai multe opțiuni, pentru programe de studii diferite, precizând ordinea de prioritate a acestora. Comisia de admitere se va asigura ca la momentul înscrierii să informeze corect candidații privind aceste opțiuni, astfel încât aceștia să cunoască faptul că respectivul clasament rămâne definitiv (dacă prima opţiune nu întrunește un număr suficient de mare de cursanţi, sistemul va activa automat cea de a doua opţiune, ș.a.m.d.).

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Fizică
Adresa:B-dul Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
Telefon: +40-(0)256-592 108
Email: marioara.ciucanu[at] e-uvt.ro