Admitere master


 Domeniul Specializări Nr. credite transferabile Nr. total de locuri alocate  Durata studiilor
 Bugetate / ZI  Cu taxa / ZI
Fizică Fizică   180 11 14   3 ani
Fizică Informatică   180 11 29   3 ani
Fizică medicală   180 29 13   3 ani
Total 51 56

ADMITERE UVT

 • Programul admiterii: 5-18 septembrie 2016

  • ● Înscrieri și interviuri (la sediul facultății): 5-16 septembrie 2016
  • ● Rezultate: 16 septembrie 2016
  • ● Contestații: 17 septembrie 2016
  • ● Confirmări: 17 -18 septembrie 2016
  • ● Rezultate finale: 18 septembrie 2016


  Documente necesare la înscriere:
  1. 1. Fișa de înscriere (formular tipizat, se completează în momentul înscrierii)
  2. 2. Certificatul de naştere (copie legalizată)
  3. 3. Cartea de identitate (copie xerox)
  4. 4. Diploma de bacalaureat (în original)
  5. 5. Diploma de licenţă în original (sau adeverinţă de licenţă numai pentru absolvenții promoției 2016)
  6. 6. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă
  7. 7. Adeverinţa medicală tip
  8. 8. 2 poze 3/4 (tip buletin)
  9. 9. 1 dosar plic
  10. 10. o folie pentru îndosariere A4
  11. 11. Taxă de înscriere (100 Lei)
  12. 12. Taxă de confirmare (150 Lei)
  13. 13. Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi la Scutiri de taxă din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii)
  14. 14. Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru studiile universitare de master organizate în limba engleză


  Alte amănunte se gasesc în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii

Informații suplimentare