Centre de cercetare

 • Centrul de cercetări în Fizica Teoretică (acreditat CNCSIS)

  Dezvoltarea direcțiilor de cercetare tradiționale în Departamentul de Fizică, pentru a promova un cadru modern și eficient de pregătire în Fizica Teoretică
  Mai multe informații

 • Fizica Materialelor Cristaline (acreditat CNCSIS)

  Direcțiile de cercetare în domeniul Fizicii materialelor cristaline sunt: obținerea unor cristale optice în special ca medii active laser; caracterizarea proprietăților optice, dielectrice și electrice ale cristalelor; simularea proceselor de cristalizare în vederea optimizării instalațiilor de creștere și a proprietăților cristalelor; spectroscopia materialelor laser
  Mai multe informații

 • Centrul de cercetare pentru Materiale Inteligente (acreditat CNCSIS)

  Centrul de Cercetare pentru Materiale Inteligente (CCMI) are ca obiect de activitate dezvoltarea de materiale și structuri inteligente și formarea multidisciplinară a unei noi generații de fizicieni
  Mai multe informații

 • Laboratorul pentru determinări cristalografice pe corp solid

  Difractometrul BRUKER-AXS D8 ADVANCE care echipează LDCCS este destinat analizei nedistructive prin difracție cu raze X pe materiale policristaline masive, pulberi sau straturi subțiri. Pot fi efectuate: analize de fază, determinarea parametrilor de rețea, determinarea tensiunilor interne și a texturii, analize prin difracție la incidența razantă, rafinarea structurii cristaline
  Mai multe informații

 • Grupul de electronică cuantică

  Grupul de electronică cuantică (GEC) este o parte a Facultății de Fizică a UVT. Activitatea noastră de cercetare se concentrează pe studiile teoretice și simularea pe computer a nano-dispozitivelor. Scopul este descrierea teoretică a funcționării dispozitivelor la o scală la care efectele cuantice devin dominante
  Mai multe informații

 • Platforma solară

  Platforma solară include prima stație din România reglată pentru monitorizarea sistematică a radiației solare pe suprafețe înclinate. Baza de date pe care am construit-o astfel este în multe privințe unică în Europa de est
  Mai multe informații

 • Grupul de relativitate numerică

  Relativitatea numerică și domeniile legate de ea cum ar fi calculul simbolic pe computer aplicat în relativitatea generală este una din provocările fizicii moderne. Echipa noastră se concentrează pe câteva proiecte de cercetare din acest domeniu, cum ar fi cosmologia numerică, codul Cactus și aplicatiile sale și dezvoltarea calculului simbolic pentru cosmologie
  Mai multe informații

Cercetările grupului sunt focalizate pe modelarea unor proprietăți spectrale, optice, electronice și magnetice ale ionilor 3d ai metalelor de tranziție, în cristale. Sunt investigate, de asemenea, interacțiunile vibronice și efectul Jahn-Teller în astfel de materiale, precum și analiza densității de sarcină electronică în cristale moleculare.
RESEARCH GROUP “MODELING IN SPECTROSCOPY”
Fields of interest
• Semi- empirical , ab initio multireference calculations and DFT modeling of electronic, magnetic, optical, spectral and elastic properties of pure and doped crystals, glasses, nanomaterials;
• Ligand field theory (modeling the crystal field parameters and simulation the energy level schemes);
• Vibronic interactions and Jahn-Teller effect in molecules and crystals;
• Modeling of the EPR parameters and their relation with local deformations around paramagnetic ion;
• Electron density analysis for molecular crystals;

Coordinator: Emeritus Professor Dr. Nicolae M. Avram,
Members: Associate Professor Dr. Calin N. Avram, Assistant Professor Dr. Ana-Marinela Barb, Physicist Dr. Adrian-Sorin Gruia, Dr. Emiliana-Laura Eftimie, PhD student Roxana Roman;
Collaborators : -Prof. Dr. M.G. Brik, Institute of Physics,Universty of Tartu, Estonia; Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, P.R. China;
-Dr. A.M. Srivastava, GE Global Research, Niskayana, NY, USA;
-Prof. Dr. V. A. Chernyshev, - Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation;
- Dr. V. P. Volodin- Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation;
-Associate Professor Dr. Petya Petkova, Shumen University ”Konstantin Preslavsky”,Shumen, Bulgaria;

Research subject for 2016-2018:
• “Theoretical investigations of spectral, electronic, magnetic and optical properties of 3d ions in solids for potential applications in optics and quantum electronics”.
• “Investigation of electron density analysis for some hybrid organic-inorganic materials”.

Publications (selection):
Published papers in ISI quoted journals
• N. M. Avram, V. A. Chernyshev, E-L. Andreici, V. P. Petrov and P. Petkova, „ Phonon spectra of eulytite crystals BI4M3O12 (M=Ge, Si):ab initio study”, Optical Materials, 61, 30-36(2016);
• A.M. Barb, A.S.Gruia, C.N.Avram, “ Optical energy levels scheme for Co2+ doped in K(Mg,Zn)F3 fluoroperovskites”, Physica B , 482,24-27(2016);
• M.G. Brik, S.J. Camardello, A.M. Srivastava, N.M. Avram, A. Suchocki, „Spin forbiden transition in the spectra of transition metal ions and nephelauxetic effect”, ECS Journal of Solid Science and Technology, 5(1), R3067-R3077 (2016);
• N.M. Avram, C.N. Avram, L.-E. Andreici, A.M.Barb, „Jahn-Teller Effect in 4T2g excited state of Mn2+:MgO” Chemical Physics, 450, 146-150(2015);
• C.N.Avram, A.S. Gruia, M.G. Brik, A. M. Barb, “ Calculations of the electronic levels, spin-Hamiltonian parameters and vibrational spectra for the CrCl3 layered crystals” ,Physica B 478,(31-35(2015);
• M.G.Brik, A.M.Srivastava, N.M.Avram, A.Suchocki,”Empirical relation between covalence and the energy position of the Ni2+ 1E state in octahedral complex”, J.Lumin., 148,338-341 (2014);
• S.Ivascu, A.S. Gruia, N.M.Avram,”Crystal field effect on interionic distance in cubic MgO crystal doped with Fe2+ ions”, Physica B,450, 146-150 (2014).
• N.M. Avram, M.G. Brik and E.-L.Andreici , „Semi-empirical and ab initio DFT modeling of the spin-Hamiltonian parameters for Fe6+: K2MO4 (M=S, Cr, Se)”, Physica Scripta T162, 014020-014023 (2014);
• ” M.G. Brik, A.S. Gruia, C.N. Avram, E.-L.Andreici and N.M. Avram, „First principles and crystal field calculations of the spectral, structural and electric properties of (Na,Li)VSi2O6 clinopyroxenes crystals”Physica Scripta ,T162, 014021-014025 (2014);
•M.G.Brik, N.M.Avram, A.S.Gruia, "Calculations of the spectral,structural and electronic properties of NaCrSi2O6 and LiCr2O6 crystals", Optical Materials, 35,Special Issue,1772-1775 (2013);
• A.M. Barb, A.S.Gruia, C.N.Avram, “Modeling of crystal field and spin-Hamiltonian parameters for Ti3+:MgO”, Physica B , 430,64-66(2013);
• N.M.Avram, M.G.Brik, C.N.Avram, M.G. Ciresan, L.Andreici, "Crystal field and low lying energy levels for Cr3+ doped in LiNbO3" , Rom. Rep. Phys., 64 Suplement,1163-1169(2012);
• E.-L, Andreici, N.M.Avram,"Vibronic coupling constants for V3+ doped in Li(Al,Ga)O2 crystals Opt. Adv. Mat.-Rapid Comm., 6(7-8) ,721-722(2012);
• M.G.Brik, N.M.Avram, C.N.Avram, " Ab initio calculation of the electronic, structural, and elastic properties of Nb2InC", Comput. Mat, Science 63, 227-231 (2012);
• E.-L. Andreici, S.A.Gruia, N.M.Avram, "The parameters of the free ions Mn5+ and Fe6+ ", Physica Scripta, T149, 014060- 014064 (2012);
• A.S.Gruia, C.N.Avram, N.M.Avram, M.G.Brik "Ab initio calculations of the structural, electronic and elastic properties of K3CrF6", Physica Scripta ,T149, 014065-014068 (2012);
• M.G.Brik, A.M.Srivastava, N.M.Avram, “ Comparative analysis of crystal field effects and energy level scheme of six-fold coordinated Cr4+ ion in the pyrochlores Y2B2O7 (B=Ti4+,Sn4+)", J.Lumin., 131(1), 54-58 (2011);
• M.G.Brik, N.M.Avram, C.-G.Ma,"First principle calculations of structure,electronic,optical and elastic properties and microscopic crystal field effect in Rb2CrF6", Comput.Mat,Science 50(8),2482-2487 (2011);
• M.G.Brik ,N.M.Avram, "Electron-vibrational interaction in the 5d state of Ce3+ ions in halophosphate phosphor" Material Chem.and Phys.,128(3), 326-330 (2011);
• M.G.Brik, A.M.Srivastava, N.M.Avram, "Comparativ analysis of crystal field effect and optical spectroscopy of six-coordinated Mn4+ ion in the Y2T2O7 and Y2Sn2O7 pyrochlores", Optical Materials, 33(11), 1671-1676 (2011);
• Nicolae M. Avram, Mikhail G. Brik and Ilmo Sildos, “Electronic and optical properties of ZnCr2Se4 as explored by first principles and crystal field calculations", Phys. Status Solidi (C), 8/9, 2585-2588(2011);
•L.Andreici, M.G.Brik, N.M. Avram, "Electron-phonon coupling in Ni2+-doped MgGa2O4 spinel", Rom. Rep. Phys., 63(4), 1048-1052 (2011);

Books/Chapters
•. Gh.E. Drăgănescu, N.M. Avram, Coherent States and Applications”, Editura Mirton, Timişoara, 1999, 243 pg. (in Romanian)
•N.M. Avram, C.N. Avram, „Energy Levels of Ions in Crystals”, Editura Mirton, Timişoara, 2001, 154 pg. (in Romanian).
• “New Trends in Advanced Materials”, Eds.: N.M. Avram, V. Pop, R. Tetean, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 2005. 259 pgs.
• “Jahn-Teller Effect for the 3d Ions (Orbital Triplets in a Cubic Crystal Field)”, M.G. Brik, N.M. Avram, C.N. Avram, in: The Jahn-Teller Effect. Fundamentals and Implications for Physics and Chemistry - H. Koppel, D.R. Yarkony, H. Barentzen (Eds.), Springer Series In Chemical Physics 97 , Springer, Berlin, 2009 – ISBN 978-3-642-03431-2, pgs.347-370.
•"Exchange charge model of crystal field for 3d ions ", M.G.Brik, N.M.Avram and C.N.Avram in Optical Properties of 3d-Ions in Crystals.Spectroscopy and Crystal Field Analysis- N.M.Avram and M.G.Brik (Eds), Tsinghua University Press, Beijing and Springer-Verlag, Berlin,Heidelberg, 2013- ISBN 978-7-302-28545-8,pgs. 29-94.