Fizică informatică

Director de program: Conf. Dr. Marius Paulescu
Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Mecanică Fizică moleculară și căldură
Electricitate și magnetism
Matematică II (Ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice)
Oscilații și unde
Discipline specialitate
Curs opțional 1 (la alegere 1 din 2)
Algoritmi și programare
Arhitectura calculatoarelor
Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Discipline complementare
Matematică I (Analiză matematică și algebră) Educație fizică și sport II
Chimie generală Limba străină II
Educație fizică și sport I
Limba străină I
Curs opțional 2 (la alegere 1 din 2)
Fizică experimentală
Prelucrarea datelor fizice
Discipline facultative
Fizică generală Introducere în programare și utilizarea calculatorului - curs practic
Matematică generală Voluntariat II
Voluntariat I
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Fizica atomului și moleculei Mecanică cuantică
Electronică Fizica nucleului
Optică Electrodinamică
Mecanică teoretică
Discipline specialitate
Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Curs opțional 3 (la alegere 1 din 2)
Fizică computațională
Metode numerice și simulare în fizică
Discipline complementare
Educație fizică și sport III Educație fizică și sport IV
Limba străină III Limba străină IV
Curs opțional 4
Disciplina complementară opțională I (de la alte facultăți)
Curs opțional 5
Disciplina complementară opțională II (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat I Voluntariat II
Fizica mediului
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Termodinamică și fizică statistică Fizica solidului și a semiconductoarelor
Discipline specialitate
Metode numerice și simulare în fizică Programare și programare orientată obiect
Baze de date Metode computaționale în mecanica cuantică
Sisteme de operare Rețele și administrarea rețelelor
Practică (Metodologia elaborării lucrării de licență) Laborator pentru elaborarea lucrării de licență
(4 săptămâni x 40 ore = 160 ore)
Curs opțional 6 (la alegere 1 din 2)
Metode computaționale în gravitație și cosmologie
Grafică asistată de calculator
Discipline complementare
Curs opțional 5
Disciplina complementară opțională III (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat I Voluntariat II
  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică Informatică
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică Informatică