Fizică informatică

Director de program: Prof. Dr. Marius Paulescu

Anul I

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Mecanică

Fizică moleculară şi căldură

Electricitate şi magnetism

Oscilații și unde

Discipline specialitate

Curs opțional 1 Fizică experimentală sau Prelucrarea datelor fizice

Matematică II (Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice)

Curs opțional 2 Algoritmi și programare sau Arhitectura calculatoarelor

Practica

Discipline complementare

Matematică I (Analiză matematică şi algebră)

Limba straina II

Chimie generala

Educaţie fizică și sport II

Limba straina I

Educaţie fizică și sport I

Discipline facultative

Fizică generală

Introducere în programare şi utilizarea calculatorului – curs practic

Matematică generală

Complemente de fizica I

Voluntariat I

Voluntariat II

Anul II

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Fizica atomului si moleculei

Mecanica cuantica

Optica

Electrodinamica

Discipline specialitate

Electronica

Fizica nucleului

Mecanica teoretica

Curs opțional 3 Fizica computationala sau Modelarea numerică a proceselor biologice

Practica

Discipline complementare

Limba straina III

Limba straina IV

Disciplina complementara optionala 1

Disciplina complementara optionala 2

Educatie fizica și sport III

Educatie fizica și sport IV

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

Fizica mediului

Anul III

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Termodinamica si Fizica statistica

Discipline specialitate

Metode numerice si simulare in fizica

Fizica solidului si a semiconductoarelor

Baze de date

Programare si programare orientata obiect

Sisteme de operare

Metode computationale in mecanica cuantica

Practică (Metodologia elaborării lucrării de licenţă)

Rețele și administrarea rețelelor

Laborator pentru elaborarea lucrării de licenţă

Curs optional 4 Metode computaționale in gravitație și cosmologie sau Grafica asistată de calculator

Discipline complementare

Disciplina complementara optionala 3

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică Informatică
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică Informatică