Fizică informatică

Responsabil program de studii: Conf. Dr. Daniela Susan-Resiga

Anul I

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Mecanică

Electricitate şi magnetism

Fizică moleculară şi căldură

Oscilații și unde

Discipline specialitate

Matematică II (Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice)

Curs opțional 1 Prelucrarea datelor fizice sau Rezolvări de probleme

Curs opțional 2 Algoritmi și programare sau Arhitectura calculatoarelor

Discipline complementare

Matematică I (Analiză matematică şi algebră)

Limba straina II

Chimie generala

Educaţie fizică și sport II

Limba straina I

Educaţie fizică și sport I

Consiliere profesională și orientare în carieră

 

Discipline facultative

Fizică generală

Experimente de Fizică

Matematică generală

Complemente de matematica superioara

Voluntariat I

Introducere în programare şi utilizarea calculatorului – curs practic

Voluntariat II

Anul II

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Fizica atomului si moleculei

Mecanica cuantica

Optica

Electrodinamica

Discipline specialitate

Electronica

Fizica nucleului

Mecanica teoretica

Curs opțional 3 Fizica computationala sau Modelarea numerică a proceselor biologice

Practica

Discipline complementare

Limba straina III

Limba straina IV

Disciplina complementara optionala 1

Disciplina complementara optionala 2

Educatie fizica și sport III

Educatie fizica și sport IV

Discipline facultative

Voluntariat I

Complemente de fizica II

Fizica mediului

Voluntariat II

Complemente de fizica I

Anul III

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Termodinamica si Fizica statistica

Discipline specialitate

Metode numerice si simulare in fizica

Fizica solidului si a semiconductoarelor

Baze de date

Instrumentatie virtuala

Sisteme de operare

Metode computationale in mecanica cuantica

Curs optional 4 Metode computaționale in gravitație și cosmologie sau Grafica asistată de calculator

Rețele și administrarea rețelelor

Elaborarea lucrării de licenţă

Practica pentru elaborarea lucrării de licenţă

Discipline complementare

Disciplina complementara optionala 3

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

 

  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică Informatică
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică Informatică