Fizică medicală

Director de program: Conf. Dr. Cătălin Marin

Anul I

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Mecanică

Fizică moleculară şi căldură

 

Electricitate şi magnetism

 

Oscilații și unde

Discipline specialitate

Curs opțional 1 Prelucrarea datelor fizice sau Rezolvări de probleme

Matematică II (Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice)

Curs opțional 2 Algoritmi și programare sau Arhitectura calculatoarelor

Practica

Discipline complementare

Matematică I (Analiză matematică şi algebră)

Limba straina II

Chimie generala

Educaţie fizică și sport II

Limba straina I

 

Educaţie fizică și sport I

 

Discipline facultative

Fizică generală

Experimente de Fizică

Matematică generală

Complemente de matematica superioara

Voluntariat I

Introducere în programare şi utilizarea calculatorului – curs practic

 

Voluntariat II

Anul II

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Fizica atomului si moleculei

Mecanica cuantica

Optica

Electrodinamica

Discipline specialitate

Electronica

Fizica nucleului

Anatomia şi fiziologia omului

Curs opțional 3 Fizica computationala sau Metode numerice și simulare în fizică

 

Practica

Discipline complementare

Limba straina III

Limba straina IV

Disciplina complementara optionala 1

Disciplina complementara optionala 2

Educatie fizica și sport III

Educatie fizica și sport IV

Discipline facultative

Voluntariat I

Complemente de fizica II

Fizica mediului

Voluntariat II

Complemente de fizica I

 

Anul III

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Termodinamica si Fizica statistica

 

Discipline specialitate

Biofizică generală

Fizica solidului si a semiconductoarelor

Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie

Radiologie şi imagistică medicală

Aplicaţii ale plasmei în medicină

Aparatură medicală

Anatomia şi fiziologia omului

Modelarea numerică a proceselor biologice

Curs optional 4 Bioelectromagnetism sau Bioinformatică și statistica medicală

Elaborarea lucrării de licenţă

 

Practica pentru elaborarea lucrării de licenţă

Discipline complementare

Disciplina complementara optionala 3

 

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

 

  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică medicală
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică medicală