Fizică medicală

Responsabil program de studii: Prof. Dr. Cătălin Marin

Anul I

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Mecanică

Electricitate şi magnetism

Fizică moleculară şi căldură

Oscilații și unde

Discipline specialitate

Matematică II (Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice)

Curs opțional 1 Prelucrarea datelor fizice sau Rezolvări de probleme

Curs opțional 2 Algoritmi și programare sau Arhitectura calculatoarelor

Discipline complementare

Matematică I (Analiză matematică şi algebră)

Limba straina II

Chimie generala

Educaţie fizică și sport II

Limba straina I

Educaţie fizică și sport I

Consiliere profesională și orientare în carieră

 

Discipline facultative

Fizică generală

Experimente de Fizică

Matematică generală

Complemente de matematica superioara

Voluntariat I

Introducere în programare şi utilizarea calculatorului – curs practic

Voluntariat II

Anul II

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Fizica atomului si moleculei

Mecanica cuantica

Optica

Electrodinamica

Discipline specialitate

Electronica

Fizica nucleului

Anatomia şi fiziologia omului

Curs opțional 3 Fizica computationala  sau Metode numerice și simulare în fizică

Practica

Discipline complementare

Limba straina III

Limba straina IV

Disciplina complementara optionala 1

Disciplina complementara optionala 2

Educatie fizica și sport III

Educatie fizica și sport IV

Discipline facultative

Voluntariat I

Complemente de fizica

Fizica mediului

Voluntariat II

Mecanică teoretică

Anul III

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Termodinamica si Fizica statistica

Discipline specialitate

Biofizică generală

Fizica solidului si a semiconductoarelor

Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie

Radiologie şi imagistică medicală

Aplicaţii ale plasmei în medicină

Aparatură medicală

Curs optional 4 Bioelectromagnetism sau Bioinformatică și statistica medicală

Modelarea numerică a proceselor biologice

Elaborarea lucrării de licenţă

Practica pentru elaborarea lucrării de licenţă

Discipline complementare

Disciplina complementara optionala 3

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

 

  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică medicală
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică medicală