Fizică medicală

Director de program: Conf. Dr. Cătălin Marin
Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Mecanică Fizică moleculară și căldură
Curs opțional 1 (la alegere 1 din 2)
Fizică experimentală
Prelucrarea datelor fizice
Electricitate și magnetism
Curs opțional 2 (la alegere 1 din 2)
Algoritmi și programare
Arhitectura calculatoarelor
Matematică II (Ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice)
Oscilații și unde
Discipline specialitate
Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Discipline complementare
Matematică I (Analiză matematică și algebră) Educație fizică și sport II
Chimie generală Limba străină II
Educație fizică și sport I
Limba străină I
Discipline facultative
Fizică generală Introducere în programare și utilizarea calculatorului - curs practic
Matematică generală Voluntariat II
Voluntariat I
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Fizica atomului și moleculei Mecanică cuantică
Electronică Fizica nucleului
Optică Electrodinamică
Mecanică teoretică
Discipline specialitate
Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Curs opțional 3 (la alegere 1 din 2)
Fizică computațională
Metode numerice și simulare în fizică
Discipline complementare
Educație fizică și sport III Educație fizică și sport IV
Limba străină III Limba străină IV
Curs opțional 4
Disciplina complementară opțională I (de la alte facultăți)
Curs opțional 5
Disciplina complementară opțională II (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat I Voluntariat II
Fizica mediului
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Termodinamică și fizică statistică Fizica solidului și a semiconductoarelor
Anatomia și fiziologia omului
Biofizică generală
Discipline specialitate
Detectori, dozimetrie și radioprotecție Radiologie și imagistică medicală
Aplicații ale plasmei în medicină Aparatură medicală
Practică (Metodologia elaborării lucrării de licență) Modelarea numerică a proceselor biologice
Laborator pentru elaborarea lucrării de licență
(4 săptămâni x 40 ore = 160 ore)
Curs opțional 6 (la alegere 1 din 2)
Bioelectromagnetism
Bioinformatică și statistică medicală
Discipline complementare
Curs opțional 5
Disciplina complementară opțională III (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat I Voluntariat II
  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică medicală
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică medicală