Fizică

Director de program: Conf. Dr. Daniela Susan-Resiga

Anul I

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Mecanică

Fizică moleculară şi căldură

Electricitate şi magnetism

Oscilații și unde

Discipline specialitate

Curs opțional 1 Fizică experimentală sau Prelucrarea datelor fizice

Matematică II (Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice)

Curs opțional 2 Algoritmi și programare sau Arhitectura calculatoarelor

Practica

Discipline complementare

Matematică I (Analiză matematică şi algebră)

Limba straina II

Chimie generala

Educaţie fizică și sport II

Limba straina I

Educaţie fizică și sport I

Discipline facultative

Fizică generală

Introducere în programare şi utilizarea calculatorului – curs practic

Matematică generală

Complemente de fizica I

Voluntariat I

Voluntariat II

Anul II

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Fizica atomului si moleculei

Mecanica cuantica

Optica

Electrodinamica

Discipline specialitate

Electronica

Fizica nucleului

Mecanica teoretica

Curs opțional 3 Fizica computationala sau Metode numerice și simulare în fizică

Practica

Discipline complementare

Limba straina III

Limba straina IV

Disciplina complementara optionala 1

Disciplina complementara optionala 2

Educatie fizica și sport III

Educatie fizica și sport IV

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

Fizica mediului

Anul III

Semestrul I

Semestrul II

Discipline fundamentale

Termodinamica si Fizica statistica

Discipline specialitate

Proprietati magnetice ale substanței

Fizica solidului si a semiconductoarelor

Fizica plasmei

Fizica particulelor elementare

Fizica fluidelor

Bazele spectroscopiei şi laserilor

Practică (Metodologia elaborării lucrării de licenţă)

Istoria fizicii

Laborator pentru elaborarea lucrării de licenţă (4 săptămâni x40 ore = 160 ore)

Curs optional 4 Introducere in gravitație și cosmologie sau Fizica stării lichide

Discipline complementare

Disciplina complementara optionala 3

Discipline facultative

Voluntariat I

Voluntariat II

  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică