Fizică

Responsabil program de studii: Lect. Dr. Cosmin Crucean
  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică