Fizică

Director de program: Conf. Dr. Daniela Susan-Resiga
Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Mecanică Fizică moleculară și căldură
Curs opțional 1 (la alegere 1 din 2)
Fizică experimentală
Prelucrarea datelor fizice
Electricitate și magnetism
Curs opțional 2 (la alegere 1 din 2)
Algoritmi și programare
Arhitectura calculatoarelor
Matematică II (Ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice)
Oscilații și unde
Discipline specialitate
Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Discipline complementare
Matematică I (Analiză matematică și algebră) Educație fizică și sport II
Chimie generală Limba străină II
Educație fizică și sport I
Limba străină I
Discipline facultative
Fizică generală Introducere în programare și utilizarea calculatorului - curs practic
Matematică generală Voluntariat II
Voluntariat I
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Fizica atomului și moleculei Mecanică cuantică
Electronică Fizica nucleului
Optică Electrodinamică
Mecanică teoretică
Discipline specialitate
Practică 3 săptămâni x 40 ore = 120 ore
Curs opțional 3 (la alegere 1 din 2)
Fizică computațională
Metode numerice și simulare în fizică
Discipline complementare
Educație fizică și sport III Educație fizică și sport IV
Limba străină III Limba străină IV
Curs opțional 4
Disciplina complementară opțională I (de la alte facultăți)
Curs opțional 5
Disciplina complementară opțională II (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat I Voluntariat II
Fizica mediului
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline fundamentale
Termodinamică și fizică statistică Fizica solidului și a semiconductoarelor
Fizica particulelor elementare
Bazele spectroscopiei și laserilor
Discipline specialitate
Proprietăți magnetice ale substanței Istoria fizicii
Fizica plasmei Laborator pentru elaborarea lucrării de licență
(4 săptămâni x 40 ore = 160 ore)
Fizica fluidelor Curs opțional 6 (la alegere 1 din 2)
Introducere în gravitație și cosmologie
Fizica stării lichide
Practică (Metodologia elaborării lucrării de licență)
Discipline complementare
Curs opțional 5
Disciplina complementară opțională III (de la alte facultăți)
Discipline facultative
Voluntariat I Voluntariat II
  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Licență universitară
    Titlul acordat: Licențiat în Fizică