Regulament

 

Informare 11.03.2020, ora 15:20.
Vă informăm că datorită situației generate de epidemia de coronavirus și de deciziile Guvernului României, Concursul de Fizică Constantin Sălceanu ediția 2020 se suspendă. Vă rugăm să reveniți pe pagina concursului pentru informații ulterioare. Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FIZICĂ  “CONSTANTIN SĂLCEANU”

 • Concursul de fizică “Constantin Sălceanu” are drept scop încurajarea şi selecţia elevilor de liceu în vederea înscrierii ca studenţi la Facultatea de Fizică din Timişoara.
 • Participanţii la concurs care obţin un minim de 60% din punctajul probelor de concurs vor fi declaraţi reuşiţi la concursul de admitere la Facultatea de Fizică din Timişoara cu media 10, cu condiţia promovării examenului de bacalaureat, indiferent de media de la bacalaureat, conform regulamentului de admitere al Facultăţii de Fizică.
 • Participanţii la concurs care obţin un minim de 60% din punctajul probelor de concurs pot beneficia de scutirea unor taxe percepute în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Fizică.
 • Ocuparea definitivă a unui loc la Facultatea de Fizică din Timişoara de către participanţii care au obţinut cel puţin 60% din punctaj se face numai după depunerea dosarului complet de admitere, inclusiv a diplomei de bacalaureat în original, în condiţiile regulamentului de admitere, în sesiunea de admitere organizată de către facultate.
 • La concursul Constantin Sălceanu se acordă premii, mențiuni și diplome de participare.
 • Concursul se organizează anual de către Facultatea de Fizică din Timişoara în semestrul al II- lea al anului universitar.
 • Ediția 2020 a concursului se desfășoară în următoarele centre de concurs: Universitatea de Vest din Timișoara; Colegiul Național David Prodan, Cugir, Jud. Alba; Liceul Teoretic Traian Vuia, Reșița, Jud. Caraș-Severin; Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinți.
 • Înscrierea la concurs se face online, prin completarea formularului disponibil în secțiunea Înscriere pe site-ul concursului.
 • Alternativ, se acceptă înscrierea pe baza unei cereri scrise, prin corespondenţă la adresa: Facultatea de Fizică, Bd.Vasile Pârvan nr.4, 300223 – Timişoara sau prin e-mail, la adresa: ana.barb@e-uvt.ro. Cererea de înscriere se găsește la secțiunea "Înscriere", pe pagina concursului. Cererea va fi semnată şi ştampilată de conducerea unităţii şcolare din care provine elevul.
 • Concursul constă dintr-o singură probă scrisă de trei ore, referitoare la probleme de fizică şi întrebări teoretice din programa prezentată la secțiunea "Tematică" pe site-ul concursului și este similară programei pentru bacalaureat.
 • Accesul în sală la proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate / buletinului de identitate.
 • Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile și a calculatoarelor. Frauda și tentativa de fraudă se sancționează prin eliminarea din concurs.
 • Nu se percep taxe de niciun fel.
 • Data exactă a probei scrise va fi comunicată Inspectoratelor şcolare judeţene cu cel putin 30 de zile înainte de concurs.
 • Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Fizică din Timişoara în urma acestui concurs pot beneficia de burse şi locuri de cazare în cămine în conformitate cu metodologia de admitere.
 • Rezultatele concursului de admitere se comunică şcolilor prin inspectoratele şcolare şi pe site-ul concursului la Facultatea de Fizică din Timişoara.