Reamintim că mai aveți la dispoziție doar câteva zile pentru a depune portofoliul pentru acordarea de credite pentru implicarea în activități de voluntariat, dacă doriți ca evaluarea acestuia să se facă în sesiunea A-II. Portofoliul se depune online, prin intermediul formularului general de cereri, iar termenul limită este duminică, 19 iunie 2022.

Conținutul portofoliului este următorul:

1.      Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;

2.      Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor dacă este cazul;

3.      Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;

4.      Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.


Menționăm că activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite numai dacă acestea se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.

 

 


Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat - semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022