Avizier licență

INFORMATII

legate de activitatea de VOLUNTARIAT

 

Pentru a participa la disciplina facultativa de Voluntariat, studentii trebuie sa contracteze disciplina Voluntariat la începutul fiecarui an de studiu. Disciplina Voluntariat este disponibila în fiecare semestru al ciclurilor de studiu.

Se iau in considerare ca activitati de voluntariat activitatile desfasurate în cadrul unui ONG, sau care se desfașoara în cadrul departamentelor, facultatilor sau în folosul UVT. Studentii pot contacta ONG-uri individual, pot alege ONG-uri la Târgul  UVT al Voluntariatului sau pot solicita sprijinul OSUT.

Activitatea de reprezentare studenteasca (calitatea de membru în Consiliile Facultatilor, Senatul UVT, Consiliul de Administratie UVT, comitetele de camin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor UVT) va fi, de asemenea, recunoscuta ca activitate de voluntariat.

La sfarsitul fiecarui semestru, se va face evaluarea activitatii de Voluntariat, in vederea acordarii calificativului Admis/Respins. In cazul obtinerii calificativului Admis, studentul va primi 2 credite transferabile pe semestru, care vor fi trecute în suplimentul de diploma la rubrica „Alte discipline”.

Pentru a fi evaluat, studentul va întocmi un portofoliu pe care il va depune în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Portofoliul va contine urmatoarele:

(1)  Raport de activitate aferent activitatilor în baza carora se solicita creditele (Anexa 2 la regulamentul de Voluntariat).

(2)  Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificarilor – daca este cazul.

(3)  Adeverinta din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care sa ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minim 60 ore.

(4)  Evaluare realizata de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat  (Anexa 3 la regulamentul de Voluntariat).

Cadre didactice la Facultatea de Fizica care coordoneaza activitatea de voluntariat:

Anul I – Conferențiar Dr. Nicoleta Ștefu

Anul II – Conferențiar Dr. Eugenia Paulescu

Anul III – Lector Dr. Neculae Adrian