Nr

 

VOLUNTARIAT

 

Fiecare student UVT poate primi, pentru desfășurarea de activități de voluntariat, 2 credite transferabile în fiecare semestru.

Activitățile de voluntariat vor fi recunoscute numai dacă acestea se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor (care este disponibil AICI) sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.

Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.

 

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat desfășurate pe parcursul semestrului al II-lea al acestui an universitar, se realizează:

·         pentru a fi evaluate în sesiunea A-II, până la data de 20.06.2021;

·         pentru a fi evaluate în sesiunea B-II:

o   până la data de 30.06.2021, pentru studenții din anul terminal al ciclului de studii universitare de licență sau de masterat;

o   până la data de 07.07.2021, pentru studenții înmatriculați la ciclurile universitare de licență și de masterat, cu excepția anilor terminali.

 

Portofoliul depus de studenți pentru acordarea creditelor trebuie să fie constituit din:

1.      Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;

2.      Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;

3.      Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;

4.      Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.

Portofoliile vor fi depuse în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

 

Comisia va evalua portofoliile până la finalul fiecărei sesiuni de examene (data de 27.06.2021 pentru sesiunea A-II, 04.07.2021 pentru sesiunea B-II pentru anii terminali, respectiv 11.07.2021 pentru sesiunea B-II, pentru toții anii de studii, cu excepția anilor terminali).

 

Componența comisiei de evaluare a portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat:

Lect. univ. dr. Marius  ȘTEF

Prodecan

marius.stef@e-uvt.ro

Lect. univ. dr. Eugenia PAULESCU

Responsabil cu activitatea de voluntariat

eugenia.paulescu@e-uvt.ro

Irinuca BODEA, FD III

Reprezentant al studențilot în cadrul Consiliul Facultății de Fizică

irinuca.bodea99@e-uvt.ro

Alizeea-Alexandria SÂRBU, FF I

Delegat  OSUT în cadrul Comisiei de acordare a creditelor pentru activitatea de voluntariat

alizeea.sarbu00@e-uvt.ro