Examen de disertație

- se susține în format fizic (face to face)! -

!!! Programare examen, 13 septembrie - FAM
!!! Programare examen, 13 septembrie - AEPCP

Data examenului de disertație:

Sesiunea Iulie 2021: 14 Iulie

Sesiunea Septembrie 2021: 13 Septembrie

 

Termen limită pentru înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertație:

Sesiunea Iulie 2021: 7 Iulie 2021

Sesiunea Septembrie 2021: 5 Septembrie

 

Acte necesare la înscriere:

·         Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·         Raportul de similaritate (mai mic de 20%)

·         Referatul de evaluare (încărcat pe platforma de e-learning Moodle de către cadrul didactic coordonator)

·         Lucrarea de disertație (elaborată respectând Normele de redactare)

 

Depunerea lucrărilor de disertație

·         se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle până cel târziu 7 Iulie / 5 Septembrie 2021.

·         Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de disertație, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de disertație și abstractul lucrării de disertație. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de disertație gestionată de UVT.

·         Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro

 


Condițiile de redactare a lucrării (download)


Alte informații

  • Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

  • Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

  • În cazul lucrărilor de disertație aferente finalizării programelor de studii în limbă străină sau în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se realizează în limba respectivă.

  • Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii lucrării, la avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultății.

  • Contestaţiile privind rezultatul examenului se trimit la secretariatul facultăţii online la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestatiilor. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

  • Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro.


Comisii disertație


REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (05.07.2021) .