Examen de disertație 2023 - sesiunea septembrie

Data examenului de disertație:

Sesiunea Iulie 2023: 12 Iulie, la orele afișate mai sus

Sesiunea Septembrie 2023: 12 Septembrie, la orele afișate mai sus

 

Termen limită pentru încărcarea lucrărilor de disertație:

Sesiunea Iulie 2023: 04 Iulie 2023

Sesiunea Septembrie 2023: 04 Septembrie 2023

 

Acte necesare la înscriere:

·         Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·         Raportul de similaritate (mai mic de 20%)

·         Referatul de evaluare (încărcat pe platforma de e-learning de către cadrul didactic coordonator)

·         Lucrarea de disertație (elaborată respectând Normele de redactare)

 

Depunerea lucrărilor de disertație:

·         se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle până cel târziu 04 Iulie / 04 Septembrie 2023.

·         Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de disertație, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de disertație și abstractul lucrării de disertație. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de disertație gestionată de UVT.

·         Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro

·         Contestaţiile privind rezultatul examenului se trimit la secretariatul facultăţii online la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor

 

Comisii disertație

 

REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (15.09.2022)