Examen de disertație


Condițiile de redactare a lucrării

Alte informații

  • Susținerea lucrării de disertație este publică și se desfăşoară prin comunicare live, online, video și audio între comisia de examen şi studentul examinat utilizând platforma de e-learning Moodle și sistemul de videoconferință Google Meet/Cisco Webex.

  • Prezentarea lucrării de disertație poate fi urmărită online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății cu o zi înainte de examen.

  • Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

  • Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

  • În cazul lucrărilor de disertație aferente finalizării programelor de studii în limbă străină sau în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se realizează în limba respectivă.

  • Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii lucrării, la avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultății.

  • Contestaţiile privind rezultatul examenului se trimit la secretariatul facultăţii online la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestatiilor. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

  • Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro.REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (22.02.2021) .