Data examenului de disertație:

Sesiunea Iulie 2020: 8 Iulie 2020

Sesiunea Septembrie 2020: 9 Septembrie


Termen limită pentru înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă:

Sesiunea Iulie 2020: 30 Iunie 2020

Sesiunea Septembrie 2020: 1 Septembrie (ora 16.00)


Acte necesare la înscriere:


Depunerea lucrărilor de licență

 • se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle până cel târziu 30 Iunie / 1 Septembrie 2020 (ora 16.00).

 • Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de licență, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de licență și abstractul lucrării de licență. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de licență gestionată de UVT.

 • Consultarea lucrărilor de licență se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro


Alte informații

 • Susținerea lucrării de disertație este publică și se desfăşoară prin comunicare live, online, video și audio între comisia de examen şi studentul examinat utilizând platforma de e-learning Moodle și sistemul de videoconferință Google Meet/Cisco Webex.

 • Prezentarea lucrării de disertație poate fi urmărită online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății cu o zi înainte de examen.

 • Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

 • Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

 • În cazul lucrărilor de disertație aferente finalizării programelor de studii în limbă străină sau în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se realizează în limba respectivă.

 • Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii lucrării, la avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultății.

 • Contestaţiile privind rezultatul examenului se trimit la secretariatul facultăţii online la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestatiilor. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

 • Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro.


Comisii disertație


REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (08.05.2020) .