Examen de licență


EXAMEN DE LICENȚĂ 2020Calendar/comisii licenta 2020.

Documente necesare:

Cerere de înscriere pentru susținerea examenului de licență (numai pentru studenții din promoțiile anterioare);
Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-learning. Acest raport va însoţi în mod obligatoriu lucrarea de licenţă conform Metodologiei privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master în Universitatea de Vest din Timişoara. Procentul de similaritate rezultat din Raportul de similaritate trebuie sa fie mai mic de 25% pentru ca lucrarea sa fie acceptată, cu respectarea normelor de citare (Notă: Raportul de similaritate se predă cu CD-ul, nu se îndosariază la lucrarea de licenţă.);
Lucrarea de Licență, însoțită de referatul conducătorului știintific (îndosariat la pagina 2) + CD (pe plic se menționează numele și prenumele, specializarea, promoția și titlul lucrării);
Diploma de bacalaureat în original (în cazul în care a fost ridicată de la facultate)
Achitarea integrală a taxelor și examenelor restante

Pentru ridicarea documentelor după susținerea examenului de licență trebuie să prezentați foaia de lichidare.

Rezumatele subiectelor - FIZICĂ
Rezumatele subiectelor - FIZICĂ-INFORMATICĂ
Rezumatele subiectelor - FIZICĂ MEDICALĂ

Alte amănunte se găsesc în REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ .