Examen de licență


EXAMEN DE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2019


Calendar licență sesiunea septembrie 2019:
Depunerea lucrării de licență: 04 - 06 septembrie 2019 (F211, D-na Diana Tasciuc, în intervalul orar 11:00-14:00)

Proba I: 10 septembrie 2019
Fizică: F202, ora 09:00 Programare Proba I
Fizică informatică: F202, ora 10:30 Programare Proba I
Fizică medicală: F205, ora 11:00 Programare Proba I

Proba II: 12 septembrie 2019
Fizică: F202, ora 09:00 Programare Proba II
Fizică informatică: F202, ora 10:30 Programare Proba II
Fizică medicală: F205, ora 11:00 Programare Proba II

Documente necesare:

Cerere de înscriere pentru susținerea examenului de licență (numai pentru studenții din promoțiile anterioare);
Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-learning. Acest raport va însoţi în mod obligatoriu lucrarea de licenţă conform Metodologiei privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master în Universitatea de Vest din Timişoara. Procentul de similaritate rezultat din Raportul de similaritate trebuie sa fie mai mic de 25% pentru ca lucrarea sa fie acceptată, cu respectarea normelor de citare (Notă: Raportul de similaritate se predă cu CD-ul, nu se îndosariază la lucrarea de licenţă.);
Lucrarea de Licență, însoțită de referatul conducătorului știintific (îndosariat la pagina 2) + CD (pe plic se menționează numele și prenumele, specializarea, promoția și titlul lucrării);
Diploma de bacalaureat în original (în cazul în care a fost ridicată de la facultate)
Achitarea integrală a taxelor și examenelor restante

Pentru ridicarea documentelor după susținerea examenului de licență trebuie să prezentați foaia de lichidare.

Detalii despre modul de redactare a lucrarilor de licență se găsesc în normele de redactare.

Lista subiectelor pentru proba I (orală)
Rezumatele subiectelor - FIZICĂ
Rezumatele subiectelor - FIZICĂ-INFORMATICĂ
Rezumatele subiectelor - FIZICĂ MEDICALĂ

Comisii licenta 2019.
Alte amănunte se găsesc în Metodologia privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență.