Programare examene


Programare examene septembrie (actualizat 07.09.17)ANUNŢ

Studenţii care doresc să se prezinte la examenele restante în sesiunea din septembrie 2017 și mai au de efectuat maxim 30% din lucrările de laborator, pot recupera aceste lucrări cu taxă (15 lei/ora) cu acordul cadrului didactic. În acest sens studenţii vor depune o cerere la decanat, care să fie avizată de cadrul didactic responsabil de disciplina respectivă. Recuperarea se va efectua la o dată stabilită de cadrul didactic responsabil de disciplină, înainte de data susţinerii examenului.

Prodecan,

Lector Dr. Nicoleta ȘtefuRecuperări curs general Sport, sesiunea septembrie 2017

Programare examene DCT septembrie (pentru studentii altor facultati)