Programare examene 2023


Programare examene sesiunea C (septembrie)


În atenţia studenților!

Informații importante privitoare la sesiunea C - termen limită 30 august

În atenţia studenților!

Examene restante din anii anteriori

În atenţia studenților!

Reexaminarea în vederea măririi notei și susținerea examenelor restante

În atenţia studenților!
Reinformare cu privire la condițiile de promovare:

În conformitate cu articolul 32 din  Codul drepturilor și obligațiilorstudentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din UVT, la Facultatea de Fizică pentru a putea promova:

-  în anul II de studii studenții trebuie să obțină minimum 40 de credite de studii la disciplinele obligatorii și opționale (discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate, complementare) din planul de învățământ al anului I de studii. 

-   în anul III de studii studenții trebuie să obțină cel puțin 90 de credite de studii la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii, conform condițiilor stabilite la nivelul Facultatii de Fizica: anul I 60 credite la disciplinele obligatorii și opționale + anul II minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale- pentru promoția 2021-2024 ).