Field  Specialization  Budget  Tuition 
Physics

Physics<<Details>>

16 14

Physics Informatics<<Details>>

24 26

Medical Physics<<Details>>

 
27 23

Information about these study programs cand be found here.

Field Specialization Registration period Admission exams Posting results and confirmation of places Posting final results
Physics 02.07.2018-24.07.2018 03.09.2018-12.09.2018 02.07.2018-24.07.2018 03.09.2018-12.09.2018 25.07.2018-26.07.2018 13.09.2018-14.09.2018 28.07.2018 15.09.2018
Physics Physics Informatics 02.07.2018-24.07.2018 03.09.2018-12.09.2018 02.07.2018-24.07.2018 03.09.2018-12.09.2018 25.07.2018-26.07.2018 13.09.2018-14.09.2018 28.07.2018 15.09.2018
Medical Physics 02.07.2018-24.07.2018 03.09.2018-12.09.2018 02.07.2018-24.07.2018 03.09.2018-12.09.2018 25.07.2018-26.07.2018 13.09.2018-14.09.2018 28.07.2018 15.09.2018


Documentele necesare la înscriere


  (în scopul completării datelor prevazute în Anexa nr. 1 a Regulamentului de admitere la studiile la ciclul de licenţă al UVT) sunt:
 • Fişa de înscriere - Anexa 1, formular tip; în aceasta, candidatul trebuie să menţioneze:
 • • Domeniul pentru studii universitare de licenţă şi specializarea pentru care optează candidatul;
  • dacă doreşte să urmeze pachetul de discipline psiho-pedagogice în cadrul Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic (în vederea posibilităţii de exercitare a profesiunii de profesor);
 • Scrisoarea de intentie download;
 • Anexa 2 pentru inmatriculati download;
 • Certificatul de naştere (copie xerox);
 • Cartea de identitate (copie xerox);
 • Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă numai în cazul absolvenţilor de liceu din promoţia 2017 cărora nu le-a fost eliberată înca diploma de bacalaureat deşi au promovat examenul – vezi şi art. 19 (din prezentul Regulament) sau copie în conformitate cu originalul (numai în cazul candidaţilor pe locurile cu taxă);
 • Foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 • Adeverinţa medicală tip (conţinând şi dovada vaccinărilor) eliberată de medicul şcolar sau medicul de familie;
 • 2 poze 3/4;
 • 1 dosar plic;
 • Taxă de înscriere (100,00 Lei)
 • Taxă de confirmare (150,00 Lei)
 • Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi la Scutiri de taxă);
 • Documente doveditoare pentru cei care au obţinut premii la Olimpiadele naţionale şi internaţionale şi pentru premianţii concursului de fizică „Constantin Sălceanu”, precum şi pentru deţinătorii de diplome de merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere;
 • Pentru cei care urmează a doua facultate, la punctele a – i se adaugă:
 • dacă este student, adeverinţa de la facultatea pe care o urmează din care să rezulte dacă realizează studiile în regim cu taxă sau la buget;
 • dacă este absolvent, diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original şi foaie matricolă, în original.
 • certificarea conformității cu originalul a copiilor documentelor se face in momentul depunerii dosarului, de către persoanele care au atribuții în acest sens, desemnate la nivelul facultății.
The admission process at the Faculty of Physics from the West University of Timisoara consists of two parts:

- Part one: Admission interview, based on a letter of intent (by previously filling in a form made available to the candidates or by filling in the form at the time of registration).
This interview will be conducted throughout the registration period. The interview will be conducted by a member of the admissions committee (dean, vice-dean or another member appointed by the committee chairman).
The outcome of the interview will be a accepted/rejected score. A model of the letter of intent can be found in Annex 1 of the admission methodology.
The interview can also be carried out using electronic means that ensure a direct audio and video communication with the candidate, only in exceptional cases, based on an application approved by the admissions committee. Online authentication will be monitored by the Department of IT and Communications.

- Part two: Competion between the candidates based on the submitted files and on the chosen specializations. The study field comprises of three specializations.

Enrollment of Olympic candidates: the candicates that achieved outstanding results in international, national and regional school contests can be enrolled without an admission exam on the budget places allocated by the Ministry of National Education. They will be enrolled with the average mark10 (ten).
The following distinctions will be taken into consideration:
 • the distinctions awarded at international physics Olympics;
 • first, second and third prize at national and regional school contests recognized by the Ministry of National Education in, at least, one of the last two years of studies;
 • first, second and third prized at the national and regional school Olympics for the subjects studied in the XI-th and XII-th grades.
The candidates that obtained outstanding results in the "Constantin Salceanu" physics contest and holders of Merit Diplomas awarded by the Faculty of Physics which state that the holders can receive benefits in the admission process, can be enrolled with the average mark 10 (ten).

Other useful information:

CONTACT
West University of Timisoara
Faculty of Physics
Address: Bd. Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
Phone: +40-(0)256-592 108
e-mail: marioara.ciucanu [at] e-uvt.ro