Centre de cercetare

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN FIZICA MATERIALELOR SI A ENERGIILOR REGENERABILE

Pornind de la ideea ca eficienta unui sistem energetic depinde de comportamentul fizic al unui intreg lant de componente(Detalii de la producerea energiei si pana la consumatorul final), centrul isi propune sa abordeze o serie de aspecte fizice ale producerii si consumului de energie in vederea cresterii eficientei pe

 intreg lantul energetic.

Detalii
Site
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN FIZICĂ TEORETICĂ
Misiunea centrului este de a continua si dezvolta traditia scolii de fizica teoretica a Facultatii de fizica care s-a format prin munca a trei generatii, timp de sase decenii. Prin dezvoltarea directiilor de cercetare traditionale in relativitate, teoria campului si simetrii se asigura cadrul necesar introducerii unor noi directii de cercetare moderne de mare interes in fizica teoretica, matematica si computationala. De asemenea, o componenta importanta este atragerea tinerilor cercetarori si indrumarea lor pentru ca programele de cercetare sa devina din ce in ce mai complexe si competitive.
Site
GRUPUL DE CERCETĂRI ÎN FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE
GCFPE este dedicat colaborării în cadrul experimentului ATLAS de la CERN, cel mai amplu experiment ştiintific din lume, având ca scop extinderea cunoaşterii umane despre Structura Materiei. Experimentul ATLAS este international. UVT participă alături de alte cca 180 de universităţi din 38 de ţări.
Site
CENTRUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MATERIALE INTELIGENTE ȘI APLICAȚII BIOMEDICALE

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale Inteligente și Aplicații Biomedicale este o unitate de cercetare științifică avansată cu obiective de

cercetare și dezvoltare, diseminare, educație și de promovare a științei, atât în domeniul fizicii cât și în domenii interdisciplinare conexe fizicii.
Site