Noaptea Cercetătorilor - 24 septembrie 2021

 

Vă invităm pe cei pasionați și iubitori de fizică și științe ale naturii să luați parte la Noaptea Cercetătorilor, eveniment anual organizat de Facultatea de Fizică a Universității de Vest din Timișoara. Promovat de Comisia Europeană prin proiectul cadru Horizon 2020, evenimentul se adresează minţilor curioase, de la entuziaşti la sceptici, oferind o mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative, evenimente publice dedicate relaționarii directe dintre cercetatori si public. Ele prezintă diversitatea cercetării și subliniază impactul cercetării asupra vieții noastre de zi cu zi. Scopul este, de asemenea, să-i motiveze pe tineri să își dorească o cariera in cercetare. Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, cercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg din România. Alături de ei se poate participa la experimente inedite, conferinţe captivante și concursuri cu premii atrăgătoare. 

Anul acesta Noaptea cercetătorilor se organizează vineri 24 septembrie, de către un consorțiu format din Universități de prestigiu din România, din care face parte și Universitatea de Vest din Timișoara.

 Organizatorii evenimentului au inclus în program activități precum:

-          prelegeri ale unor personalități de talie națională în domeniul științific românesc;

Invitați de onoare: Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, Președinte onorific al Agenției Spațiale Române, Marius-Ioan Piso, Președinte al Agentiei Spatiale Romane; ambii Doctor  Honoris Causa ai  Universității de Vest din Timișoara,  Centrul de Cercetari ELI-NP, Bucuresti Magurele, precum și a Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului – Observatorul Seismologic Timișoara.

-          acordarea de premii câștigătorilor concursului de grafică și media cu tematică științifică –  De la stele către centrul Pământului, precum și două premii speciale oferite suplimentar de Observatorul Seismologic Timișoara și Facultatea de Fizică  (mai multe detalii în regulamentul concursului);

-          vizite la ExperimentariumTM și Observatorul Seismologic Timișoara;

-          observații astronomice în colaborare cu Observatorul Astronomic Timișoara.

 

Vă așteptăm cu mult entuziasm vineri 24 septembrie începând cu orele 15.00 în Aula Magna și holul central al Universității de Vest din Timișoara, apoi în locațiile ExperimentariumTM (începând cu orele 18:30) și Observatorul Seismologic Timișoara (începând cu orele 20:00).

Detalii despre eveniment: program, regulamentul concursului, premiere, înscriere, se vor afla în curând la adresa: https://www.noapteacercetatorilor.e-uvt.ro/

 

Coordonator eveniment, 

Conf. Univ. Dr. Mihail LUNGU

Decanul Facultății de Fizică,

Universitatea de Vest Timișoara.

 

Prezentarea Facultății de Fizică

Principiul relativității vs. viața unui fizician.

Shanghai Ranking 2021

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara ocupă din nou prima poziţie la nivel național în prestigiosul top Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!

Vezi topul integral - click!

Mesajul Decanului Facultății de Fizică a Universității de Vest

Facultatea de Fizică din Timișoara, prin vocea studenților

IMPORTANT!

În perioada 11-14 septembrie 2021 va avea loc cea de-a doua sesiune a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat din acest an universitar.

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, încărcarea variantei finale a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului.

În cazul în care nu ați susținut deja examenul de finalizare a studiilor în sesiunea din luna iulie, vă informăm că pentru sesiunea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat din luna septembrie 2021, pentru toate facultățile din cadrul UVT, variantele finale ale lucrărilor de finalizare a studiilor se pot încărca pe platforma de e-learning până la data de 5 septembrie 2021, ora 23:59.

A N U N Ț U R I

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc din țară și în ediția 2021 a Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!

Vezi topul integral - click!

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc din țară în ediția 2020 a Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!


Rezultate cazare, etapa I


În atenţia studenților - înscrieri la DCT!

Începând de marți, 7 septembrie 2021, ora 10:00, aveți ocazia să optați pentru disciplinele complementare care formează competențe transversale pe care le veți studia în anul universitar 2021-2022, accesând site-ul www.dct.uvt.ro.

Vă invităm să consultați oferta disciplinelor complementare care formează competențe transversale pentru anul universitar următor, publicată pe site-ul www.dct.uvt.ro, citind descrierile disciplinelor, fișele disciplinelor unde veți găsi detalii despre conținutul acestora, modalitățile de predare, bibliografia necesară sau modalitățile de evaluare, dar și CV-urile cadrelor didactice titulare ale disciplinelor.

Înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale se face pe principiul „primul venit-primul servit”, fiecare disciplină având o limită maximă de participanți, menționată în prezentarea discipline de pe site-ul www.dct.uvt.ro, astfel că vă recomandăm să optați pentru participarea la aceste discipline cât mai curând, pentru a beneficia de toate opțiunile disponibile. În momentul în care o disciplină atinge numărul maxim de participanți înscriși, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru a fi selectată  de către alți studenți.

Vă reamintim faptul că studenții ce vor studia în anul universitar următor în anul 2 al ciclului de studii universitare de licență trebuie să parcurgă câte o disciplină complementară care formează competențe transversale în fiecare semestru al anului universitar, iar studenții ce vor studia în anul universitar următor în anul 3 al ciclului de studii universitare de licență trebuie să parcurgă o disciplină complementară care formează competențe transversale în semestrul 1 al anului universitar.

Fiecare student va putea opta doar pentru discipline complementare din alt domeniu decât cel în care studiază.

Studenții care nu vor studia și nu vor promova cel puțin 3 discipline complementare care formează competențe transversale pe parcursul ciclului de studii universitare de licență nu vor putea finaliza studiile universitare de licență.

Termenul limită pentru înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale pentru anul universitar 2021-2022: 14 septembrie 2021, ora 23:59:59.

Pe parcursul anului universitar nu se vor mai putea face înscrieri la discipline complementare care formează competențe transversale, astfel că este obligatoriu să efectuați alegerea în termenul menționat mai sus!

Alegere discipline complementare restante - dacă e cazul

În aceeași perioadă, începând de marți, 7 septembrie 2021, și până la data de 14 septembrie 2021, puteți efectua alegeri pentru disciplinele complementare restante din anul de studiu anterior, pe care să le studiați în anul universitar 2021-2022, dacă vă aflați în această situație, accesând site-ul www.dct.uvt.ro și alegând opțiunea Alege discipline restante.

Puteți opta pentru a parcurge încă una sau două discipline complementare care formează competențe transversale (pe lângă disciplina complementară obligatoriu de parcurs în anul 3), în funcție de semestrul pentru care aveți o disciplină complementară restantă, dacă până în prezent nu ați studiat și promovat deja cel puțin două discipline complementare.

Pentru parcurgerea unei discipline complementare restante, fiecare student trebuie să achite online o taxă de 100 de lei/disciplină. Această taxă va putea fi achitată online, cu cardul, în perioada 21-27 septembrie 2021, prin intermediul platformei StudentWeb.

Alte informații

Se vor organiza acele disciplinele care au acumulat cel puțin 80% din pragul numeric minim specific pentru organizarea formației de studiu (de exemplu – minimum 20 de opțiuni pentru o grupă de 25 de studenți). Fiecare student va opta pentru fiecare semestru în care trebuie să studieze o disciplină complementară pentru două opțiuni (una principală și una de rezervă). În cazul în care disciplina de la opțiunea principală nu are suficienți participanți pentru a se organiza, studentul va fi distribuit la opțiunea de rezervă. Dacă nici aceasta nu se va organiza, va fi contactat pentru a opta pentru alte discipline.

Studenții care nu vor opta pentru a parcurge numărul minim de discipline complementare aferent anului său de studiu nu vor fi distribuiți aleator către nicio disciplină, astfel că vor rămâne cu disciplina/disciplinele complementare restante, fiind nevoiți să le parcurgă în anul universitar următor, cu taxă, și nu vor avea dreptul să finalizeze studiile universitare de licență până când nu vor studia și promova minimum trei discipline complementare.

Despre disciplinele complementare care formează competențe transversale

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și asumă, prin Carta Universitară, misiunea de „formare inițială și continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și al satisfacerii nevoilor de competențe ale mediului socio-economic”, propunându-și să fie un „catalizator al dezvoltării societății românești prin crearea unui mediu inovativ și participativ de cercetare științifică, de învățare, de creație cultural-artistică și de performanță sportivă, transferând spre comunitate competențe și cunoștințe”. Astfel, printre obiectivele UVT se numără:

- dezvoltarea gândirii critice și a potențialului creativ al membrilor comunității universitare;

- crearea, tezaurizarea și răspândirea valorilor culturii și civilizației umane;

- promovarea interferențelor multiculturale, plurilingvistice și interconfesionale;

- afirmarea culturii și științei românești în circuitul mondial de valori; 

- dezvoltarea societății românești în cadrul unui stat de drept, liber și democrat.

Pentru a-și îndeplini misiunea, UVT a implementat, printre altele, disciplinele complementare care urmăresc formarea unor competențe transversale, altele decât cele care vizează formarea competențelor profesionale explicite

Competențele transversale reprezintă achiziții valorice și atitudinile care depășesc un anumit domeniu / program de studii și se exprimă prin următorii descriptori: autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională. Acestea, fără ca enumerarea să fie limitativă, asigură: abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare orală și scrisă în limba maternă / străină; abilități de raționare / argumentare și gândire critică; utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC; rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității; autonomia învățării; inițiativă și spirit antreprenorial; deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții; respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; abilități de a opera într-o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din domeniul științelor exacte, științelor socio-umane și creației artistice etc.

Pentru alte detalii referitoare la disciplinele complementare, vă rugăm să transmiteți un e-mail pe adresa dct@e-uvt.ro.

În atenţia studenților!

Modalitatea de recuperare a absențelor la disciplina Educație Fizică și Sport (click!)


Anunț Birou Acte de Studii

Actele de studii din promoția 2020 se eliberează de către Birou Acte de Studii (cu excepția certificate de atestare a competențelor profesionale și a atestatelor de echivalare).

ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII SE FACE DOAR PE BAZA DE PROGRAMARE: click aici


În atenţia studenților! INFORMAȚII REEXAMINĂRI!

Studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să depună o cerere de reexaminare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să susțină examenul respectiv.

Astfel, pentru disciplinele restante din anii anteriori care s-au desfășurat în semestrul al II-lea al anului universitar, termenele limită pentru depunerea cererii de reexaminare pentru susținerea examenelor în această vară sunt:

· 30.05.2021 - pentru sesiunea A-II (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 05.06.2021-27.06.2021);

· 20.06.2021 - pentru sesiunea B-II pentru anii terminali (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 28.06.2021-04.07.2021).

· 27.06.2021 - pentru sesiunea B-II pentru toți de studii, cu excepția anilor terminali (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 05.07.2021-11.07.2021).

Cererea de reexaminare poate fi depusă exclusiv online, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Examenele din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina.

Ulterior depunerii cererii, trebuie achitată o taxă de reexaminare pentru fiecare examen restant (în cuantum de 100 de lei/prezentare). Taxa poate fi achitată prin intermediul platformei StudentWeb, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru începerea sesiunii de examene în care participați la evaluare (până cel târziu în data de 02.06.2021 pentru sesiunea A-II, 23.06.2021 pentru sesiunea B-II pentru anii terminali, respectiv 30.06.2021 pentru sesiunea B-II pentru toți anii de studii, cu excepția anilor terminali)

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Pentru a putea participa la reexaminare pentru o disciplină restantă, fiecare student trebuie să fi îndeplinit standardele minimale prevăzute în fișa disciplinei care să permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată în anul universitar următor (cererile de recontractare se pot depune doar înainte de începutul anului universitar).

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină restantă dintr-un an de studii anterior aferentă semestrului al II-lea, pot susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile A-II și B-II la disciplina respectivă.


În atenţia studenților și a cadrelor didactice!

METODOLOGIE privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 (HS 33/18.02.2021)

Structura anului universitar 2020-2021


În atenţia studenților! INFORMAȚII REEXAMINĂRI!

Studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să depună o cerere de reexaminare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să susțină examenul respectiv.

Astfel, termenele limită pentru depunerea cererii sunt:

 • 10.01.2021 - pentru sesiunea A-I (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 16.01.2021-07.02.2021);

 • 07.02.2021 - pentru sesiunea B-I (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 15.02.2021-21.02.2021).

Cererea de reexaminare poate fi depusă și prin intermediul ACESTUI FORMULAR. Cererile depuse până la acest moment prin alte mijloace sunt valabile și nu trebuie retransmise.

Examenele din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina.

Ulterior depunerii cererii, este necesar să achitați taxa de reexaminare (în cuantum de 100 de lei/prezentare). Aceasta poate fi achitată prin intermediul platformei StudentWeb, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru începerea sesiunii de examene în care participați la evaluare (până cel târziu în data de 13.01.2021 pentru sesiunea A-I, respectiv 10.02.2021 pentru sesiunea B-I).

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Pentru a putea susține examenul de reexaminare, trebuie să aveți îndeplinite standardele minimale ce decurg din fișa disciplinei, care să vă permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată (cererile de recontractare se pot depune doar la începutul anului universitar).

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină aferentă semestrului I, pot susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile A-I și B-I la disciplina respectivă.


Modalitatea de desfășurare a activităților didactice din semestrului I


În atenţia studenților! INFORMAȚII BURSE!

În atenţia studenților și a cadrelor didactice!

METODOLOGIE privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2020-2021 (HS 20/24.09.2020)

În atenţia studenților! Carnetele de student și contractele.

- Carnetele de student și legitimațiile de student se pot ridica/viza la InfoCentrul studențesc, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, punctul de lucru a InfoCentrulului studențesc se află în sediul central UVT, sala 003.

- Contractele de studii și Contractele disciplinelor vor fi generate și trimise fiecărui student, completate, prin e-mail (pe adresa de e-mail instituțională @ e-uvt.ro) în perioada următoare. După primirea acestora, trebuie să vă prezentați la InfoCentrul studențesc pentru a depune contractul semnat, până la un termen limită, care vă va fi comunicat.

- Pentru orice alte neclarități vă rugăm să vă adresați InfoCentrului la adresa de e-mail info@e-uvt.ro.

În atenţia studenților! Disciplina Educație fizică și Sport
Pentru înscrierea în vederea parcurgerii disciplinei Educație fizică și Sport, în anul universitar 2020-2021 vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:
 • Pentru a citi anunțul pentru înscriere la ore și astfel, să aflați mai multe detalii CLICK AICI
 • Regulament Educație Fizică - Curs general (facultăți non profil) (click aici pentru a citi)
 • Orar Educație Fizică - Curs general (facultăți non profil) (click aici pentru a citi)

 • În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie

  Începând cu data de 14.07.2020, în intervalul orar 12.00-14.00, veţi putea să ridicaţi de la secretariatul Facultăţii de Fizică adeverinţa de licenţă/disertaţie, foaia matricolă parţială şi documentele aflate în original la dosarul dumneavoastră de student.
  De la absolvenţii promoţiei 2020 ciclului licenţă se solicită două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4.


  TERMENE LIMITĂ! - În atenția studenților din anii terminali

  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de licență în varianta finală pe platforma e-learning este 1 Iulie, ora 16:00!
  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de disertație în varianta finală pe platforma e-learning este 30 Iunie, ora 16:00!
  După ora 16.00, accesul studenților pe platformă va fi blocat.


  În atenția studenților din anii terminali

  Programarea examenelor restante din anii universitari anteriori în Sesiunea C (29.06-05.07.2020) se va face doar în baza cererilor trimise, via email, către cadrul didactic examinator, pentru avizare (pe adresa de mail instituțională: prenume.nume@e-uvt.ro). Cererile se vor trimite până cel târziu la data de 20.06.2020.

  Cadrul didactic examinator trimite cererea avizată secretariatului facultății pe adresa secretariat.fizica@e-uvt.ro, în vederea introducerii taxei.


  Anunț Birou Acte de Studii

  Din data de 18.05.2020 Biroul Acte de Studii al Universității de Vest din Timișoara a reînceput activitatea cu publicul. Pentru mai multe informaţii va rugăm să accesati link-ul.

  Noaptea Europeană a Cercetătorilor 2020 – înregistrarea ediției live

  Bacalaureat 2021