ON-SRF 2021

Din dorința de a relua competițiile școlare la disciplina Fizică, Societatea Română de Fizică, în colaborare cu Facultățile și Departamentele de Fizică din principalele centre universitare din România și cu sprijinul nemijlocit dat de profesori de Fizică din învățământul preuniversitar, a lansat concursul intitulat Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică (ON-SRF) 2021.
Detaliile privind ON-SRF (regulamentul, programa de concurs, etapele și calendarul de desfășurare, formularul de înscriere a elevilor etc.) se găsesc pe site-ul dedicat acestei competiții: https://onfsrf.weebly.com/

Concursul Constantin Sălceanu, ediția 2021

Concursul "Constantin Sălceanu" va avea loc sâmbătă, 29 mai 2021, online. Înscrierile se pot face începând de luni, 10 mai 2021, ora 00:00, până luni, 24 mai 2021, ora 23:59. Participanții care obțin un minim de 60% din punctajul probelor de concurs pot beneficia de echivalarea punctajului obținut cu nota 10 la susținerea concursului de admitere la Facultatea de Fizică. Participanții la concurs care obțin un minim de 60% din punctajul probelor de concurs beneficiază de scutirea plății taxei de înscriere percepută în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Fizică.
Toate detaliile sunt disponibile pe pagina concursului.

Prezentarea Facultății de Fizică

Bacalaureat 2021

A N U N Ț U R I

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc din țară în ediția 2020 a Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!

Vezi topul integral - click!

În atenţia studenților! INFORMAȚII REEXAMINĂRI!

Studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să depună o cerere de reexaminare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să susțină examenul respectiv.

Astfel, termenele limită pentru depunerea cererii sunt:

 • 10.01.2021 - pentru sesiunea A-I (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 16.01.2021-07.02.2021);

 • 07.02.2021 - pentru sesiunea B-I (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 15.02.2021-21.02.2021).

Cererea de reexaminare poate fi depusă și prin intermediul ACESTUI FORMULAR. Cererile depuse până la acest moment prin alte mijloace sunt valabile și nu trebuie retransmise.

Examenele din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina.

Ulterior depunerii cererii, este necesar să achitați taxa de reexaminare (în cuantum de 100 de lei/prezentare). Aceasta poate fi achitată prin intermediul platformei StudentWeb, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru începerea sesiunii de examene în care participați la evaluare (până cel târziu în data de 13.01.2021 pentru sesiunea A-I, respectiv 10.02.2021 pentru sesiunea B-I).

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Pentru a putea susține examenul de reexaminare, trebuie să aveți îndeplinite standardele minimale ce decurg din fișa disciplinei, care să vă permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată (cererile de recontractare se pot depune doar la începutul anului universitar).

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină aferentă semestrului I, pot susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile A-I și B-I la disciplina respectivă.


Modalitatea de desfășurare a activităților didactice din semestrului I


În atenţia studenților! INFORMAȚII BURSE!

În atenţia studenților și a cadrelor didactice!

METODOLOGIE privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2020-2021 (HS 20/24.09.2020)

În atenţia studenților! Carnetele de student și contractele.

- Carnetele de student și legitimațiile de student se pot ridica/viza la InfoCentrul studențesc, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, punctul de lucru a InfoCentrulului studențesc se află în sediul central UVT, sala 003.

- Contractele de studii și Contractele disciplinelor vor fi generate și trimise fiecărui student, completate, prin e-mail (pe adresa de e-mail instituțională @ e-uvt.ro) în perioada următoare. După primirea acestora, trebuie să vă prezentați la InfoCentrul studențesc pentru a depune contractul semnat, până la un termen limită, care vă va fi comunicat.

- Pentru orice alte neclarități vă rugăm să vă adresați InfoCentrului la adresa de e-mail info@e-uvt.ro.

În atenţia studenților! Disciplina Educație fizică și Sport
Pentru înscrierea în vederea parcurgerii disciplinei Educație fizică și Sport, în anul universitar 2020-2021 vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:
 • Pentru a citi anunțul pentru înscriere la ore și astfel, să aflați mai multe detalii CLICK AICI
 • Regulament Educație Fizică - Curs general (facultăți non profil) (click aici pentru a citi)
 • Orar Educație Fizică - Curs general (facultăți non profil) (click aici pentru a citi)

 • În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie

  Începând cu data de 14.07.2020, în intervalul orar 12.00-14.00, veţi putea să ridicaţi de la secretariatul Facultăţii de Fizică adeverinţa de licenţă/disertaţie, foaia matricolă parţială şi documentele aflate în original la dosarul dumneavoastră de student.
  De la absolvenţii promoţiei 2020 ciclului licenţă se solicită două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4.


  TERMENE LIMITĂ! - În atenția studenților din anii terminali

  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de licență în varianta finală pe platforma e-learning este 1 Iulie, ora 16:00!
  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de disertație în varianta finală pe platforma e-learning este 30 Iunie, ora 16:00!
  După ora 16.00, accesul studenților pe platformă va fi blocat.


  În atenția studenților din anii terminali

  Programarea examenelor restante din anii universitari anteriori în Sesiunea C (29.06-05.07.2020) se va face doar în baza cererilor trimise, via email, către cadrul didactic examinator, pentru avizare (pe adresa de mail instituțională: prenume.nume@e-uvt.ro). Cererile se vor trimite până cel târziu la data de 20.06.2020.

  Cadrul didactic examinator trimite cererea avizată secretariatului facultății pe adresa secretariat.fizica@e-uvt.ro, în vederea introducerii taxei.


  Anunț Birou Acte de Studii

  Din data de 18.05.2020 Biroul Acte de Studii al Universității de Vest din Timișoara a reînceput activitatea cu publicul. Pentru mai multe informaţii va rugăm să accesati link-ul.

  Mesajul Decanului Facultății de Fizică a Universității de Vest

  Noaptea Europeană a Cercetătorilor 2020 – înregistrarea ediției live