Informații ADMITERE Septembrie 2020

Candidati admiși studii licență

Candidati admiși studii licență - Români de pretutindeni

Candidati admiși studii master


Candidații admiși în sesiunea din Iulie 2020 la ciclul de licență/master care doresc cazare în căminele UVT pot depune cererile de cazare online pe platforma www.uvt.ro/ro/cazare-online în perioada 10 August - 6 Septembrie.
--

Până cel târziu la începutul anului universitar, toți studenții înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere in această vară vor trebui să prezinte în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, toate documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT. Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de Bacalaureat în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, în același termen. În cazul în care studenții înmatriculați la UVT nu prezintă/predau documentele necesare la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT până în prima zi a anului universitar, aceștia își vor pierde locul confirmat.

DETALII.
Bună ziua, Pentru a putea face retur la taxele achitate spre UVT în condițiile metodologiilor deja publicate înaintea procesului de admitere, trebuie să intrați pe ACEASTĂ PAGINĂ și să completați solicitarea cu toate datele cerute. Datele vor fi confirmate de bancă și în urma procesului de validare vom vira sumele eligibile pentru retur în contul dumneavoastră IBAN. Vă rugăm să completați cu atenție acest cont, în cazul în care el nu este valid nu vom putea returna sumele. Vă mulțumim pentru faptul că ați decis să vă alăturați comunității UVT și ne onorează încrederea pe care ne-o acordați. Numai de bine, Echipa UVT

Mesajul Decanului

Prezentare Facultate

A N U N Ț U R I

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc din țară în ediția 2020 a Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!

Vezi topul integral - click!

În atenția studenților și cadrelor didactice ale Facultății de Fizică

În conformitate cu hotărârea consililui de administrație al UVT, pe perioada stării de urgență, activitățile didactice în regim „față în față” vor fi înlocuite cu activități online, prin intermediul mijloacelor de comunicare instituționale și platformei e-learning UVT.
DE ASEMENEA, TOATE EVENIMENTELE SE SUSPENDĂ. ACEASTĂ HOTĂRÂRE ARE CARACTER OBLIGATORIU.
URMĂRIȚI ADRESELE DE E-MAIL INSTITUȚIONALE, PENTRU A FI INFORMAȚI DESPRE HOTĂRÂRILE VIITOARE


Anunț Secretariat

În contextul măsurilor publice anunțate de către autorități sau luate la nivel de Universitate privind răspândirea cazurilor de infecție cu COVID-19, pentru a depăși în siguranță perioada critică de prevenție a răspândirii acestui virus, vă rugăm să vă adresați secretariatului prin intermediul e-mailului oficial (secretariat.fizica@e-uvt.ro) și a numărului de telefon din cadrul secretariatului (0256.592298). Mulțumim pentru înțelegere!

Pentru studenții din anii III Licență și II Master

Studenții pot participa în sesiunea ”D” la maxim 3 discipline restante indiferent de anul din care provine disciplina în perioada 07.09 - 09.09.2020.
Cererile pentru examenele restante se vor transmite pe email la adresa secretariat.fizica@e-uvt.ro, până la data de 03 septembrie 2020, orele 16,00, în vederea asignării taxei și programării examenelor.
La examen, studenții se vor prezenta cu dovada plății.
Taxa /examen = 250 lei.

Pentru studenții din anii I și II Licență și I Master - Sesiunea C și MĂRIRI DE NOTE

În perioada 07.09.2020 - 20.09.2020 este programată sesiunea C (aferentă semestrelor I și II, inclusiv măriri de notă).

 • Studenții pot participa la examenele din sesiunea C, în condițiile achitării taxei de 100 lei/examen. În acest sens vă rugăm să trimiteți cererile la adresa de e-mail secretariat.fizica@e-uvt.ro, până la 01 septembrie 2020, orele 16.00, pentru asignarea taxei. La examen, studenții se vor prezenta cu dovada plății.

 • Cererile pentru măririle de notă aferente se vor transmite pe email la adresa secretariat.fizica@e-uvt.ro, cu minim 48 de ore înainte de susținerea examenului.


Notă:

 • Mările de notă nu se plătesc.

 • Studenții se pot prezenta la maxim 2 măriri de notă/semestru.

 • Măririle de notă sunt aferente examenelor din anul curent.

În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie

Începând cu data de 14.07.2020, în intervalul orar 12.00-14.00, veţi putea să ridicaţi de la secretariatul Facultăţii de Fizică adeverinţa de licenţă/disertaţie, foaia matricolă parţială şi documentele aflate în original la dosarul dumneavoastră de student.
De la absolvenţii promoţiei 2020 ciclului licenţă se solicită două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4.

Anunţ privind plata taxelor de reexaminare/recontractare/recuperare lucrări practice/sport (PDF)
 • Cerere reexaminare(docx)
 • Cerere recontractare disciplină(docx)
 • Cerere recuperări(docx)

 • TERMENE LIMITĂ! - În atenția studenților din anii terminali

  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de licență în varianta finală pe platforma e-learning este 1 Iulie, ora 16:00!
  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de disertație în varianta finală pe platforma e-learning este 30 Iunie, ora 16:00!
  După ora 16.00, accesul studenților pe platformă va fi blocat.


  În atenția studenților din anii terminali

  Programarea examenelor restante din anii universitari anteriori în Sesiunea C (29.06-05.07.2020) se va face doar în baza cererilor trimise, via email, către cadrul didactic examinator, pentru avizare (pe adresa de mail instituțională: prenume.nume@e-uvt.ro). Cererile se vor trimite până cel târziu la data de 20.06.2020.

  Cadrul didactic examinator trimite cererea avizată secretariatului facultății pe adresa secretariat.fizica@e-uvt.ro, în vederea introducerii taxei.


  Anunț Birou Acte de Studii

  Din data de 18.05.2020 Biroul Acte de Studii al Universității de Vest din Timișoara a reînceput activitatea cu publicul. Pentru mai multe informaţii va rugăm să accesati link-ul.