Practică

Documente

Regulament practică

Acord parteneriat practică (RO)
Acord parteneriat practică (EN)
N.B.: Acordul semnat și ștampilat de partener trebuie transmis pe adresa e email alexandra.tira@e-uvt.ro pentru a fi semnat și ștampilat de reprezentantul UVT.

Convenție și portofoliu practică (2024)