Finalizare studii

Finalizare studii licență

Informații susținere examen licență

Data examenului de licență:

Sesiunea Iulie 2024:

Proba 1: joi, 04 Iulie 2024, ora 10:00

Proba 2: vineri, 05 Iulie 2024, ora 10:00

Sesiunea Septembrie 2024:

Proba 1: miercuri, 04 Septembrie 2024, ora 10:00

Proba 2: joi, 05 Septembrie 2024, ora 10:00

Termen limită pentru încărcarea lucrărilor
de licenţă:

Sesiunea Iulie 2024: 26 Iunie 2024, ora 16:00

Sesiunea Septembrie 2024: 28 August 2024, ora 16:00

Acte necesare la înscriere:

·        
Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·        
Certificat de competență lingvistică;

·        
Raportul de similitudine (mai mic de 25%)

·        
Referatul de evaluare (încărcat pe platforma
de e-learning Moodle de către cadrul didactic coordonator)

·        
Lucrarea de licență (elaborată
respectând Normele
de redactare
)

 

Depunerea lucrărilor de
licență

·        
se va încărca varianta finală a
lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de
e-learning până cel târziu 26 Iumie / 28 August 2024.

·        
Studentul are obligația de a completa corect
pe platforma de e-learning: titlul lucrării de licență, 3-7
cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de
licență și abstractul lucrării de licență.
Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor
de licență gestionată de UVT.

·        
Consultarea lucrărilor de licență se
poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului
facultății la adresa email
secretariat.fizica@e-uvt.ro

 

Proba 1:

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate, probă oral
ă

Proba 2:

Prezentarea şi susţinerea lucrării de
licenţă

Rezumatele subiectelor:

Fizică

Fizică
Informatică

Fizică
Medicală

 

Evaluarea se desfășoară pe
bază de întrebări punctuale adresate studentului de către
fiecare membru al comisiei de examinare.

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de
prezentare și răspunsurile la întrebări.

Media probei, calculată ca medie aritmetică a
notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se
determină cu două zecimale, fără rotunjire

Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel
puțin 5.00.

În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1
minim nota 5,00, va fi declarat respins, prin urmare acesta nu se poate
prezenta la proba a 2-a.

Prezentarea și susținerea lucrării de
licență este publică și poate fi urmărită
online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății
cu o zi înainte de examen.

Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea
rezultatelor examenului de licență nu este publică.

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea,
originalitatea, calitatea prezentării și răspunsurile la
întrebări.

Media probei, calculată ca medie aritmetică a
notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se
determină cu două zecimale, fără rotunjire.

 Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel
puțin 5.00.

 

·        
Media finală a examenului de licență se
calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu
două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim
nota 6,00

·        
Rezultatele examenelor se comunică prin afişare în
termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.

·        
Contestaţiile privind rezultatul examenului se depun prin
email la secretariatul Facultăţii de Fizică la adresa de email
secretariat.fizica@e-uvt.ro,
în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se
rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii
contestaţiilor de către comisia de analiză şi
soluţionare a Facultăţii de Fizică

·        
Până la eliberarea diplomei,
absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

Comisii
licență

 

REGULAMENTUL
privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (HCF 06/04.04.2024)

Finalizare studii master

Informații susținere examen disertație

Data examenului de disertație:

Sesiunea Iulie 2024: 08 Iulie, ora 10:00

Sesiunea Septembrie 2024: 06 Septembrie, ora 10:00

Termen limită pentru încărcarea lucrărilor
de disertație:

Sesiunea Iulie 2024: 28 Iunie 2024

Sesiunea Septembrie 2024: 29 August 2024

Acte necesare la înscriere:

·        
Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile
anterioare)

·        
Raportul de similitudine (mai mic de 20%)

·        
Referatul de evaluare (încărcat pe platforma
de e-learning de către cadrul didactic coordonator)

·        
Lucrarea de disertație (elaborată
respectând Normele
de redactare
)

 

Depunerea lucrărilor de disertație:

·        
se va încărca varianta finală a
lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de
e-learning Moodle până cel târziu 04 Iulie / 04 Septembrie 2024.

·        
Studentul are obligația de a completa corect
pe platforma de e-learning: titlul lucrării de disertație, 3-7
cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de disertație
și abstractul lucrării de disertație. Acestea vor fi
afișate pe platforma online publică a lucrărilor de disertație
gestionată de UVT.

·        
Consultarea lucrărilor de disertație se
poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului
facultății la adresa email
secretariat.fizica@e-uvt.ro

·      
Contestaţiile privind rezultatul examenului se
trimit la secretariatul facultăţii
online la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor

 

Comisii
disertație (link)

 

REGULAMENTUL
privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (HCF 06/04.04.2024)

 

Finalizare studii master didactic în FIZICĂ

Informații susținere examen disertație

 

Master didactic in FIZICĂ

Sesiunea

iulie

Ora

 

Sesiune

septembrie

Ora

 

Președinte: conf. univ. dr. Nicoleta Ștefu
Membru: conf. univ. dr. Adrian Neculau
Membru (psihologie și științele educației): lect. univ. dr. Simona Adam
Membru supleant: lect. univ. dr. Liliana Lighezan
Membru supleant (psihologie și științele educației): lect. dr. Gabriela Domilescu

Secretar: lect. dr.lect. univ. dr. Carmen Țîru
Comisia de contestații:

1. Președinte: conf. dr. habil. Marian Ilie;

2. Lect univ. dr. Dana Crăciun;

3. Lect. univ. dr. Magdalena Petrescu

4 iulie

15:00

 

6 septembrie

13

F 104

 

 

Finalizare studii doctorat

Lucrări de doctorat
ANUL 2019
Nr. crt.Nume doctorandTitlul tezeiProfesor coordonator
1.Emilian Dragoș TatomirescuLaser – Plasma Acceleration At Ultra High Intensity – Numerical ModelingDaniel Vizman
2.Sergiu BusuiocLattice Boltzmann models for fluid physicsVictor Sofonea
Susțineri publice
Teze de doctorat
 • Tatomirescu Emilian-Dragoș
 • Busuioc Sergiu
 • Popescu Laurențiu-Mihai
 • Iordăconiu Laurențiu
 • Scărlătescu Ioana
 • Chilom Alin-Nicolae
 • Perju (Lungu) Antoanetta-Corina
 • Blaga Robert-Cristian
 • Băloi Mihaela-Andreea
 • Sporea Adrian-Ciprian
 • Bălău (Marinică) Oana-Maria
 • Mareș Oana-Elena
 • Spunei Marius
 • Barb Ana-Marinela
 • Gălușcă Mirela
 • Negrilă Andrei-Radu
 • Moșoarcă Cristina
Informații susținere doctorat

În curs de actualizare.