Finalizare studii

Finalizare studii licență

Informații susținere examen licență

Data examenului de licență:

Sesiunea Iulie 2024:

Proba 1: joi, 04 Iulie 2024, ora 10:00

Proba 2: vineri, 05 Iulie 2024, ora 10:00

 

Sesiunea Septembrie 2024:

Proba 1: miercuri, 04 Septembrie 2024, ora 10:00

Proba 2: joi, 05 Septembrie 2024, ora 10:00

 

Termen limită pentru încărcarea lucrărilor de licenţă:

Sesiunea Iulie 2024: 26 Iunie 2024, ora 16:00

Sesiunea Septembrie 2024: 28 August 2024, ora 16:00

 

Acte necesare la înscriere:

·         Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·         Certificat de competență lingvistică;

·         Raportul de similitudine (mai mic de 25%)

·         Referatul de evaluare (încărcat pe platforma de e-learning Moodle de către cadrul didactic coordonator)

·         Lucrarea de licență (elaborată respectând Normele de redactare)

 

Depunerea lucrărilor de licență

·         se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning până cel târziu 26 Iumie / 28 August 2024.

·         Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de licență, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de licență și abstractul lucrării de licență. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de licență gestionată de UVT.

·         Consultarea lucrărilor de licență se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro

 

Norme de redactare a lucrării de licență

 

Proba 1:

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală

Proba 2:

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Rezumatele subiectelor:

Fizică

Fizică Informatică

Fizică Medicală

 

Evaluarea se desfășoară pe bază de întrebări punctuale adresate studentului de către fiecare membru al comisiei de examinare.

 

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de prezentare și răspunsurile la întrebări.

 

Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire

 

Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.

 

În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1 minim nota 5,00, va fi declarat respins, prin urmare acesta nu se poate prezenta la proba a 2-a.

Prezentarea și susținerea lucrării de licență este publică și poate fi urmărită online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății cu o zi înainte de examen.

 

Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.

 

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, originalitatea, calitatea prezentării și răspunsurile la întrebări.

 

Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

 

 Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel puțin 5.00.

 

·         Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim nota 6,00

·         Rezultatele examenelor se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.

·         Contestaţiile privind rezultatul examenului se depun prin email la secretariatul Facultăţii de Fizică la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a Facultăţii de Fizică

·         Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

 

Comisii licență

 

REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (HCF 06/04.04.2024)

Finalizare studii master

Informații susținere examen disertație

Data examenului de disertație:

Sesiunea Iulie 2024: 08 Iulie, ora 10:00

Sesiunea Septembrie 2024: 06 Septembrie, ora 10:00

 

Termen limită pentru încărcarea lucrărilor de disertație:

Sesiunea Iulie 2024: 28 Iunie 2024

Sesiunea Septembrie 2024: 29 August 2024

 

Acte necesare la înscriere:

·         Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·         Raportul de similitudine (mai mic de 20%)

·         Referatul de evaluare (încărcat pe platforma de e-learning de către cadrul didactic coordonator)

·         Lucrarea de disertație (elaborată respectând Normele de redactare)

 

Depunerea lucrărilor de disertație:

·         se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle până cel târziu 04 Iulie / 04 Septembrie 2024.

·         Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de disertație, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de disertație și abstractul lucrării de disertație. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de disertație gestionată de UVT.

·         Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro

 

Norme de redactare a lucrării de disertație

 

·         Contestaţiile privind rezultatul examenului se trimit la secretariatul facultăţii online la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor

 

Comisii disertație (link)

 

REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (HCF 06/04.04.2024)

 

Finalizare studii doctorat

Lucrări de doctorat
ANUL 2019
Nr. crt.Nume doctorandTitlul tezeiProfesor coordonator
1.Emilian Dragoș TatomirescuLaser – Plasma Acceleration At Ultra High Intensity – Numerical ModelingDaniel Vizman
2.Sergiu BusuiocLattice Boltzmann models for fluid physicsVictor Sofonea
Susțineri publice
Teze de doctorat
 • Tatomirescu Emilian-Dragoș
 • Busuioc Sergiu
 • Popescu Laurențiu-Mihai
 • Iordăconiu Laurențiu
 • Scărlătescu Ioana
 • Chilom Alin-Nicolae
 • Perju (Lungu) Antoanetta-Corina
 • Blaga Robert-Cristian
 • Băloi Mihaela-Andreea
 • Sporea Adrian-Ciprian
 • Bălău (Marinică) Oana-Maria
 • Mareș Oana-Elena
 • Spunei Marius
 • Barb Ana-Marinela
 • Gălușcă Mirela
 • Negrilă Andrei-Radu
 • Moșoarcă Cristina
Informații susținere doctorat

În curs de actualizare.