Fizică aplicată în medicină

Responsabil program de studii: Conf. Dr. Mădălin Bunoiu

Fișe discipline 2023 - 2024

Fișe discipline 2022 - 2023

Fișe discipline 2021 - 2022

Anul 1
Anul 2

Domeniul: Fizică

Specializarea:  Fizică aplicată în medicină

Forma de învățământ: Zi

Forma de finalizare: Master

Titlul acordat: Master în Fizică