Fizică aplicată în medicină

Responsabil program de studii: Conf. Dr. Mădălin Bunoiu

  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Fizică aplicată în medicină
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Master
    Titlul acordat: Master în Fizică