Burse

Lista cu beneficiarii de burse acordate în sem. II, 2020/2021

Rugăm studenții care nu au comunicat contul IBAN personal, în care doresc să le fie plătite bursele de care beneficiază, să o facă în cel mai scurt timp completând informațiile cerute în formularul electronic de la adresa:

https://bursasociala.uvt.ro/iban

  • Modalitatea de plată

    Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara: „Plata burselor se face lunar, în ultima săptămână a fiecărei luni, prin virament, în contul bancar al studentului pentru care acesta a depus la InfoCentrul studențesc un extras de cont.” Având în vedere recomandările privind distanțarea socială, colectarea de la studenții bursieri a codurilor IBAN aferente conturilor bancare se va realiza în acest semestru online, prin completarea formularului disponibil la adresa https://bursasociala.uvt.ro/iban și încărcarea unui fișier cu extrasul de cont (scan sau poză). Accesul studenților la această platformă se face folosind adresa de email instituțional @e-uvt.ro și parola aferentă.