Burse

  • Transmitere IBAN

    În atenția studenților care beneficiază de orice tip de bursă, în anul universitar 2021/2022: Pentru transmiterea IBAN-ului necesar plății burselor (după afișarea online a listelor finale cu studenții bursieri - 16.11.2021), vă rugăm să accesați linkul: https://burse.uvt.ro/iban/.

Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022 este următorul:

Activitate

Perioadă

Preluarea online a dosarelor pentru toate categoriile de burse

19.10-01.11.2021

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de acordare a burselor de la nivel de facultate

02.11-09.11.2021

Afișarea online a listelor cu studenții potențiali bursieri

09.11.2021

Preluarea online a contestațiilor la nivel de facultate

10.11.2021

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor

11.11.2021

Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate

12.11.2021

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate

15.11.2021

Afișarea online a listelor cu studenții bursieri

16.11.2021

 

Dosarele pentru bursele sociale se vor prelua EXCLUSIV prin intermediul platformei online: https://burse.uvt.ro - secțiunea burse sociale.

Contestațiile și orice alte documente solicitate studenților legate de procesul de acordare a burselor, se preiau exclusiv online, prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail dedicată burselor la nivelul facultății: burse.ff@e-uvt.ro.

Menționăm că a început procedura de concurs pentru bursele de excelență  pentru anul universitar 2021/2022 acordate din venituri proprii UVT. Dosarele pentru aceste burse se preiau EXCLUSIV online la adresa de e-mail burse.ff@e-uvt.ro.