Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics

Responsabil program de studii: Conf. Dr. Paul Gravilă
  • Domeniul: Fizică
    Specializarea: Astrophysics, Elementary Particles and Computational Physics
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Master
    Titlul acordat: Master în Fizică