Advanced Research Methods in Physics

Responsabil program de studii: Prof. Dr. Daniel Vizman

Domeniul: Fizică

Specializarea: Advanced Research Methods in Physics

Forma de învățământ: Zi

Forma de finalizare: Master

Titlul acordat: Master în Fizică